Oko

Kamomil říční

Kamomil říční (Ancylus fluviatilis) je druh sladkovodního plže z čeledi kamomilovití.

Kamomil říční
Kamomil říční je druh sladkovodního plže.

Kamomil říční je zástupce řádu spodnookých, čeledi kamomilovitých, která má u nás pouze dva zástupce, kamomila říčního a člunici jezerní. Na rozdíl od ostatních našich vodních plžů žijí příslušníci této čeledi téměř přisedle, což ovlivňuje i jejich tělesnou stavbu. Ulita kamomilů netvoří závity, má pouze tupý, doprava a dozadu pootočený vrchol. Stěny ulity jsou tenké, křehké, téměř průsvitné, s jemným paprsčitým rýhováním. Zbarvení přechází od rudohnědé, přes rohově hnědou a žlutavou až k šedobílé. Délka ulity je 4,5 až 9 mm, šířka 3,4 až 6,8 mm, výška 1,8 až 5 mm. Ústí je široce otevřené, vejčitého tvaru. Ulita kamomila říčního bývá často přirovnávána k frygické čapce. Kamomil říční obývá bystře tekoucí vody, především kamenité potoky a řeky, vyskytuje se také ve velkých pramenech, především v lesnatých oblastech. V létě zpravidla bývá pevně přichycen na svrchní straně kamenů, kde spásá povlaky řas a rozsivek. Při podzimním poklesu vody se stěhuje na spodní stranu kamenů, kde přezimuje. S oblibou se zdržuje také na konstrukcích jezů, je však velmi citlivý na znečištění vody. Dříve býval hojný i ve Vltavě v Praze, dnes je však následkem znečištění mnohem vzácnější.

Tento druh plže obývá větší část Evropy, Alžírsko a Zakavkazí. Na Sibiř již nezasahuje. Z našich ostatních plžů se kamomilovi podobá jen člunice jezerní, která však žije ve stojatých vodách.

Další plži: Okružák ploský, Plovatka bahenní


Další články

Albíni, bílá zvířata.
Zvířata ve filmu si dokážou nalézt cestu k srdcím diváků.
Voda je nezbytná podmínka života.
Čaj je potěcha smyslů.
Barvy nás obklopují na každém kroku.
Jackie Chan a jeho filmy, ve kterých tento filmový komik předvádí kousky, které berou dech.

Čaj je čínský národní nápoj.

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů