Oko

Bahenka živorodá

Bahenka živorodá (Viviparus viviparus) je druh sladkovodního plže z čeledi bahenkovitých.

Bahenka živorodá
Bahenka živorodá je druh sladkovodního plže.

Bahenka živorodá náleží do podtřídy plžů předožábrých, čeledi bahenkovitých. Její ulita je kulovitě kuželovitá s výrazně klenutými závity v počtu šesti až sedmi. Stěny jsou tenké, průsvitné, na vnější straně jemně rýhované. Zbarvení je hnědé, s nádechem do zelena nebo žluta. Je zdobena třemi podélnými pruhy tmavohnědé barvy, které jsou u tohoto druhu zřetelnější než u příbuzných. Víčko ulity má soustředné přírůstkové rýhy. Bahenka živorodá rodí, jak již její název napovídá, živá mláďata, jejich ulita je pokryta pásy jemných ostnů. Výška ulity dospělé bahenky je 30 až 45 mm, šířka 25 až 35 mm. Ústí je téměř svislé, nepravidelně vejčité, obústí částečně zakrývá úzkou, ale otevřenou pištěl. Hlava bahenky vybíhá dopředu v chobotovitý rypák, nad nímž jsou plochá, dosti dlouhá tykadla. U jejich základů jsou na malých hrbolcích oči. Na noze má bahenka víčko, kterým uzavírá otvor ulity, když se do ní celá zatáhne. V tomto stavu může vydržet dosti dlouhou dobu dokonce i na suchu.

Bahenky obývají stojaté vody (rybníky, slepá ramena řek, tůně), ale mohou žít i v proudících vodách, pokud jsou dostatečně zarostlé vodní vegetací. Bahenka se pohybuje po dně, kde víří bahno, z něhož v plášťové dutině filtruje detrit, řasy aj. Na rozdíl od většiny plžů jsou bahenky odděleného pohlaví, samci mají ztluštělé pravé tykadlo, které slouží jako kopulační orgán. Žije v Evropě kromě severských oblastí a zasahuje až k řece Ob. U nás se vyskytuje převážně v nížinách, nejhojnější je v Polabí a v některých jihočeských rybnících.

Další plži jsou plovatka bahenní, piskořka ostrá, terčovník kýlnatý, plovatka nadmutá, okružák ploský


Další články

Mořské řasy jsou dosud málo využívaným zdrojem potravin.
Pitná voda z mořského dna
Sladkovodní řasy slouží za potravu některým druhům vodních plžů.
Evoluce oka - během doby se u jednotlivých skupin živočichů vytvořilo devět různých optických systémů.
Barvy ovlivňují psychiku lidí.

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů