Oko

Vodní plži

Vodní plži se kterými se můžeme setkat na území České republiky.

Lidmi obecně známý hlemýžď zahradní není zdaleka jediným představitelem plžů u nás, i když je ze všech nejznámější, stejně tak jako suchá zem není jediným životním prostředím plžů. Naopak, početná třída plžů, nejpočetnější ze všech měkkýšů, má svůj původ v moři a dodnes má nejvíce představitelů mezi mořskými druhy. Podtřída zadožábrých (Opisthobranchiata) zahrnuje výhradně mořské druhy. V naší přírodě jsou zastoupeny další dvě podtřídy. Ve vodách žijí zástupci podtřídy předožábrých, kteří dýchají žábrami umístěnými v plášťové dutině před srdeční komorou, i zástupci plicnatých, dýchajících plícemi, bohatě prokrvenou stropní částí plášťové dutiny. Předožábří (Prosobranchiata) mají těžiště rozšíření rovněž v moři. U nás je zastupuje čeleď zubovcovitých (Neritidae) se třemi druhy, čeleď bahenkovitých (Viviparidae) taktéž se třemi, praménkovitých (Hydrobiidae) s deseti druhy, piskořkovitých (Melaniidae) se dvěma druhy a točenkovitých (Valvatidae) s pěti druhy.

Plži plicnatí se dělí na dva velké řády, spodnooké a stopkooké. V našich vodách žijí pouze představitelé spodnookých (Basommatophora), kteří mají jen jeden pár tykadel, nitkovitých nebo trojúhelníkovitých, na rozdíl od stopkookých nezatažitelných. Oči sedí na bázi těchto tykadel, odkud odborné i české jméno tohoto řádu. Mezi tyto plže patří sice i druhy žijící na souši, např. síměnky, ale většina našich spodnookých obývá sladké vody. Patří do čtyř čeledí, z nichž některé mají jen malý počet druhů kamomiloví - dva druhy, levatkovití - tři, kdežto plovatkovití a okružákovití jsou poměrně početní.

Sladkovodní plži jsou tedy značně nesourodí, dýchají žábrami i plicemi, mají ulity nejrůznějších tvarů, velikostí i barev. A jak je rozdílná jejich systematická přislušnost, tak rozdílné jsou i jejich nároky na životní prostředí. Některé druhy žijí v čistých, bystře proudících vodách, jiné mají v oblibě bahnité vody stojaté. Některé spásají nárosty rozsivek a řas na kamenech, jiné vyžadují bohaté zárosty vodních rostlin, na nichž se pasou. Některé druhy jsou mimořádně citlivé na kvalitu vody, a proto rychle ustupují, jiným ani značně znečištěná voda příliš nevadí. Mnohé druhy, například plovatky a okružáci, jsou vděčnými chovanci v studenovodních akváriích. V každém případě však jsou vodní plži zajímavou složkou naší přírody a stojí za povšimnutí a bližší seznámení.

Naši vodní plži

Okružák ploský, Plovatka bahenní, Kamomil říční, Člunice jezerní, Zubovec dunajský
Terčovník kýlnatý, Plovatka nadmutá, Piskořka ostrá, Bahenka živorodá


Další články

Sluneční brýle poskytují ochranu před účinky škodlivých paprsků.
Vitamin C, okolo kterého vznikla v minulosti celá řada mýtů.
Čaj je potěcha smyslů.
Javorový sirup je sladká pochoutka, kterou využívají některé recepty.
Sovy v naší přírodě
Rakytník řešetlákový obsahuje v hojné míře vitamin C.
Golfský proud udržuje v Evropě mírné klima.
Koupel je pro člověka čas odpočinku i očisty těla.
Mrtvé moře je slané jezero ležící na Blízkém východě.
Filmový sníh, díky kterému jsou filmy a jejich natáčení nezávislé na rozmarech počasí.
Asertivita v různých životních situacích.
Psychologický význam barev, které působí na podvědomí a vytváří emoční atmosféru.
Jackie Chan a jeho filmy, ve kterých tento herec předvádí akrobatické kousky, které berou dech.
Voda je nezbytným předpokladem života.
Zvířata ve filmu si dokážou najít cestu k srdcím diváků.
Svatý grál je kalich, který je součástí evropské mytologie.
Kokosová palma je pro obyvatele tropického pásma důležitou rostlinou.

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů