Oko

Symboly planet a dalších nebeských těles

Jak číst planetární abecedu.

Symboly planet
Symboly planet a dalších nebeských těles.

Kdo z vás někdy nahlédl do některé astronomické knihy nebo časopisu, jistě si povšiml zvláštních znaků, jichž hvězdáři používali a mnohdy stále používají pro označení planet a jiných nebeských těles. Například pro Slunce kroužek s tečkou uprostřed, pro Měsíc jednoduchou kresbičku půlměsíce, pro planetu Zemi kroužek s křížkem a další. Tyto symboly, z nichž se dá sestavit celá planetární abeceda, se používají již dlouhá staletí. Znak pro Slunce je patrně nejstarší, neboť ho používali staří Egypťané již před několika tisíciletími. Avšak i kresebné symboly pro označování některých planet jsou velice staré, téměř v nezměněné podobě se používají od 11. století.

Všechny planety naší sluneční soustavy byly pojmenovány podle starověkých bohů a časem pro ně lidé začali používat kresebné symboly, které mají s jednotlivými bohy souvislost. Tak například planeta Venuše, která byla pojmenována podle stejnojmenné bohyně lásky a krásy, se zakreslovala do hvězdářských zápisů jednoduchým obrázkem zrcátka s rukojetí, což bylo symbolem této krasavice. Merkur dostal název podle starořímského boha obchodu, zisku a cestování Merkura a představoval ho zjednodušený obraz žezla. Symbolem Marsu je kopí chráněné štítem, tedy výzbroj starověkého vojáka, neboť tato planeta byla pojmenována podle starořímského boha války, jímž byl Mars.

Nejvyšším římským bohem byl Jupiter, jehož jméno nese největší planeta sluneční soustavy. Její astronomický znak bude srozumitelný tomu, kdo již ví, že staří Římané si většinu svých bohů ztotožnili s bohy starých Řeků. Jupiter byl v Řecku znám pod jménem Zeus. A znakem pro planetu Jupiter je právě počáteční písmenu jeho řeckého jména.

Planeta Saturn byla nazvána podle boha Saturna, jemuž staří Římané připisovali starost o výsadbu rostlin, o výsevy, sklizeň obilí, prostě o zemědělství. A protože tohoto boha velice často zobrazovali se srpem potřebným ke sklizni obilí, viděli mnozí v tomto nářadí symbol takzvané kosy času, nezbytný znak boha osudu. Nu, a právě tento znak dostala do vínku planeta Saturn.

Všechny uvedené planety znali lidé odedávna, protože je mohli vidět pouhým okem. Další planety byly objeveny později hvězdářskými dalekohledy. Avšak i pro tyto planety byly vytvořeny kresebné symboly. Například Uran má znak spojený se jménem objevitele, kterým byl anglický astronom Herschel. Začáteční písmeno jeho jména H se kreslí nad kroužek a tímto symbolem se zobrazuje planeta Uran. V roce 1846 byla objevena další planeta, která byla pojmenována podle boha moří Neptuna. A protože byl tento vodní vládce zobrazován s tradičním trojzubcem, objevil se symbol trojzubce i ve znaku této planety.

Donedávna se symbolů vesmírných těles používalo i pro dny v týdnu: znak Slunce pro neděli, Měsíce pro pondělí, Marsu pro Úterý, Merkura pro středu, Jupitera pro čtvrtek, Venuše pro pátek a Saturna pro sobotu. Kdo to ví, tomu budou pochopitelnější názvy dnů v angličtině a řadě dalších jazyků.


Další články

Planetky jsou menší tělesa, která obíhají po oběžných drahách kolem Slunce.
Symbol květiny hrál v průběhu historie významnou roli.
Těstoviny různorodých tvarů patří mezi tradiční recepty italské kuchyně.
Země, planeta mnoha tváří
Symboly kovů v záznamech alchymistů - symboly pro kovy, které používali dávní alchymisté.
Javorový sirup využívají některé recepty pocházející z amerického kontinentu.
Kruhy v obilí jsou mnohdy složité obrazce.
Mořské řasy a recepty jídel z nich připravovaných.
Svatý grál je součást evropské mytologie.
Mrtvé jazyky ožívají a lidé se je opět začínají učit.
Voda jejíž nedostatek má na některých místech planety nepříznivé následky.
Srdce je symbolem života, lásky a citů.
Planeta Venuše je po Slunci a Měsíci nejjasnější objekt pozemské oblohy.

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů