Oko

Rozmnožování raků

Zajímavou a málo známou kapitolou ze živata raků je jejich rozmnožování. Račí zásnuby totiž probíhají až v pozdním podzimu a na začátku zimy - od října do prosince. Několik dnů až týdnů po páření začne samička klást vajíčka. Obrátí se na záda, přitáhne ocas k hlavohrudi a tak vznikne poblíž pohlavních orgánů jakási dutina, do níž vajíčka vypadnou. Zde se setkávají se samčími pohlavními buňkami - spermiemi, které ulpěly na těle samice při páření a tak dochází k oplození vajíček, velkých asi 3 mm. Ta se pomocí tenkých vláken zachycují v osmi až dvanácti hroznovitých útvarech na zadečkových nožkách samice.

Přes zimu se vyvíjejí a první malí ráčci se z nich líhnou v květnu a v červnu. Mají nápadně zduřelý štít, v němž si na svět přinášejí zásoby výživných látek. Po dobu asi 14 dnů se zdržují u matky. Již po deseti dnech života musí odhodit krunýř, který je jim těsný. V prvním roce života čeká raka nepříjemná svlékací procedura asi osmkrát. Každá výměna krunýře je spojena s nebezpečím života. V tomto období jsou raci bezbranní, a proto zůstávají v úkrytu, dokud jim nový krunýř dostatečně neztvrdne, což trvá asi týden.

Čerstvě svlečené raky snadno poznáme podle modravého nebo modrozeleného zbarvení, které je dáno přítomností barviva cyanokrystalinu. Krunýř se zpevňuje uhličitanem vápenatým a fosforečnanem vápenatým, jehož zásobu má rak ve zvláštních tělískách, tzv rakůvkách. Jak se krunýř zpevňuje, mění se i jeho barva. Modravé zbarvení přechází v červenohnědé a konečně v tmavozelené až zelenošedé.

Raci v naší přírodě


Další články

Moucha domácí je věrný, i když nechtěný, průvodce člověka.
Krátkonožka evropská
Těstoviny různorodých tvarů jsou součástí tradičních receptů italské kuchyně.

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů