Oko

Pí - Ludolfovo číslo

Pí - Ludolfovo číslo

Již v dávných dobách se učenci snažili vypočítat stálou veličinu, konstantu, kterou musíme vynásobit průměr kruhu, abychom získali jeho obvod, a čtverec poloměru, abychom získali jeho plochu. Patrně první, kdo přesněji spočítal tuto konstantu, byl nizozemský matematik Ludolf van Ceulen (žil v letech 1540 až 1610). Svůj výpočet provedl pomocí pravidelných mnohoúhelníků vepsaných a opsaných kružnici. Ludolfu van Ceulenovi se podařilo určit konstantu, která se označuje matematickým symbolem řeckého písmene pí, na 35 desetinných míst. Na jeho počest byla nazvána Ludolfovo číslo. Toto číslo postupně zpřesňovali další matematici - Vega, Dase, Rutheford - a v roce 1878 je D. F. Ferguson a J. W. Wrench vypočetli na 808 desetinných míst. V roce 1959 bylo vypočteno ve Francii Ludolfovo číslo na 16 167 desetinných míst a v srpnu 2010 japonský vědec Šigeru Kondo a americký student Alexander Yee vypočetli číslo pí s přesností na 5000 miliard desetinných míst.

Většina z nás si asi pamatuje hodnotu Ludolfova čísla 3,14. Zde se můžete seznámit s číslem pí s přesností na třicet pět desetinných míst, jak ho vypočetl Ludolf van Ceulen:
3,1415926535 8979323846 2643383279 50288


Další články

Balistika je aplikace fyzikálních zákonů působících na vystřelený projektil.
Spirála, jejíž výskyt v přírodě byl až donedávna záhadou.
Čaj je potěcha smyslů.
Encyklopedie Diderot
Teorie strun - nekonečno vláken.
Dvojčata - V americkém městečku Twinsburg se pravidelně koná setkání dvojčat.
Bod je zánlivě nicotnou záležitostí.

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů