Oko

Mongolská příroda v okolí vulkánu Chorgo

Mongolsko, to není jen poušť Gobi, ale i stepi, louky, lesostepi, jezera, menší i větší řeky, vysoké hory, sopečné útvary a naleziště minerálů. Je zde zajímavá příroda, v níž nechybějí ani rezervace. Jednou z nich je přírodní rezervace Chorgo, pojmenovaná podle, dnes již vyhaslého, vulkánu v jehož okolí se rozkládá.

Kráter sopky Chorgo
Kráter sopky Chorgo

Přírodní rezervace Chorgo leží na území okresu Tariat v Archangajském kraji, který se rozkládá západně od Ulánbátaru. V této části Mongolska je celá řada vyhaslých sopek, které většinou pocházejí z období třetihor, avšak vulkán Chorgo, po němž je pojmenována tato rezervace, pochází až ze čtvrtohor. Je to patrně nejmladší mongolský vulkán, jehož stáří určili odborníci podle usazenin na dně blízkého jezera Terchijn Cagán na pět tisíc let. Toto jezero má rozlohu šedesát čtverečních kilometrů a vzniklo tím, že lávový potok, který se vylil z kráteru Chorgo přehradil koryto říčky.

Chorgo je stratovulkán, tedy sopka, u které se střídají vrstvy lávy se sypkými vyvrženinami. Její kužel je sto dvacet metrů vysoký a kráter, který má průměr sto osmdesát metrů, je kolem sta metrů hluboký. Na jeho dně se vytvořilo malé jezírko. Na svazích kráteru jsou tu a tam mezi struskou a popelem útesy s četnými dutinami vyplněnými jehlicemi ztuhlé lávy. V okolí sopky se prováděla příležitostná těžba, která odkryla asi dvoumetrové vrstvy usazenin, které vznikly nahromaděním sypkého sopečného materiálu. v tomto popelu je struska a asi jako lískové oříšky veliké sopečné vyvrženiny a někde i dokonce až metr veliké sopečné pumy, které vulkán kdysi "vystřeloval" z kráteru. Většina těchto vyvrženin je pórovitá a místy se v lávové hmotě dají nalézt i zrna křemene.

Vulkán Chorgo může sloužit jako velice názorná učebnice vulkanické činnosti, protože se zde vyskytuje bezpočet sopečných jevů. I v lávovém proudu, který utvořil hráz jezera. Dochovaly se v něm dutiny po unikajících plynech, z nichž některé jsou opravdu obřích rozměrů. Jedna z nich, která tvoří jeskyni o rozměrech 25x6x3 metry, má dokonce strop zdobený drobnými čedičovými brčky. Podle těchto velkých dutin dostala sopka i rezervace název, chorgo se dá z mongolštiny přeložit jako úkryt, útočiště. A protože některé dutiny mají kupovitý tvar a nahoře otvor, říkají jim Mongolové kamenné jurty, neboť se tradičním mongolským obydlím, jurtám, velmi podobají.

Přibližně dvacet kilometrů od vulkánu Chorgo je další přírodní výtvor vzniklý vulkanickou činností. Je to kaňon řeky Čulút (Kamenná), jehož skalní stěny jsou na některých místech až osmdesát metrů vysoké. Čedičový profil tvoří celá řada dva až tři metry mocných a přesně od sebe odlišitelných proudů, které jsou různého stáří. Geologické průzkumy prokázaly, že svrchní část čedičů levého břehu řeky je spjata s vulkanickou činností sopky Chorgo. V roce 1977 byly na skalních stěnách kaňonu řeky Čulút objeveny dávné skalní kresby - petroglyfy. Během šesti let se jich našlo na stosedmdesátikilometrovém úseku kaňonu více než 320. Pocházejí z různých období, nejstarší z pozdní doby kamenné. Tyto skalní kresby patří k nevýznamnějším archeologickým památkám v Mongolsku.

Dalším objevem nedávného data byl nález ložiska granátů Šavarin Caram. Byl uskutečněn v Teriatské oblasti v roce 1973. Granáty se nacházejí ve vyvřelých brekciích, horninách, v nichž jsou hrubozrnné úlomky stmeleny nerostným tmelem. Brekcie se zde vyskytují v nevelké proláklině, která je vyplněna hlinitým materiálem, spolu s úlomky čedičů, usazených a přeměněných hornin. Brekcie mají tmavošedou až černou barvu a obsahují vyrostlice granátu, olivínu, augitu, hyperstenu, sanidinu, plagioklasu, dále magnetit, biotit a další minerály. Základní část brekcie se skládá ze skla a zrníček olivínu, augitu, hyperstenu a plagioklasu. Granát se vyskytuje obvykle v pevné či pórovité základní hmotě. Tvoří především agregáty, jejichž velikost se pohybuje od pěti do padesáti milimetrů. Granáty jsou temně červené a některé drobnější vybroušené kameny jsou velmi podobné našim pyropům.


Další články

Sluneční brýle nejen poskytují ochranu proti škodlivým paprskům, ale vypovídají o osobnosti svého nositele.
Poušť Gobi se rozkládá na území Mongolska a Číny.
Čaj je tradičním východoasijským nápojem..
Petrovy kameny jsou protáhlá skupina bizarně tvarovaných skalek v blízkosti vrcholu Pradědu.
Irbis patří ke kriticky ohroženým druhům kočkovitých šelem.
Prastará osada na břehu řeky Seiny zde stála v době 7600 let před naším letopočtem.
Slovenské ledové jeskyně - Dobšínská ledová jeskyně a Silická lednice.
Mrtvé moře je pro vysoký obsah soli nevhodné pro jakoukoli formu života.
Muškátový oříšek odedávna oslovoval příznivce chutných jídel.
Řeka Ganga je nejposvátnější řekou Indů.
Sopka Vesuv je pod dohledem vědců, kteří dohlíží, zda nechystá další erupci.
Kamenná moře a sutě jsou nezpevněné horniny, tvořené různě velkými úlomky.
Zemské tektonické desky na které je rozlámána zemská kůra.
Permské vymírání druhů.

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů