Oko

Mer de Glace

Mer de Glace je nejnavštěvovanějším ledovcem nacházejícím se ve francouzské části Alp.

Mer de Glace
Mer de Glace je nejnavštěvovanější ledovec francouzské části Alp.

Ve francouzské části Alp ve skupině Mont Blanku je nejzajímavější a také nejnavštěvovanější ledovec Mer de Glace (Moře ledu). Jeho splaz stéká k údolí řeky Arvy poblíž sportovního střediska Chamonix, odkud byla k ledovci upravena první cesta, po které karavany mul vynášely majetné návštěvníky. V roce 1908 zde zahájila provoz ozubená železnice, jejíž konečná stanice Montevers je na ledovém svahu údolí nad ledovcem Mer de Glace ve výši 1913 metrů nad mořem. Odtud je možno sestoupit k ledovci, navštívit v ledu uměle vyhloubenou jeskyni i malou zoologickou zahradu, v níž je alpská zvířena. Ledovec Mer de Glace je druhým největším alpským ledovcem, jeho povrch má rozlohu 3037 ha. Je 14 km dlouhý, šířka je proměnlivá a kolísá od 700 do 1950 metrů. Tloušťka ledu se pohybuje v průměru okolo 240 metrů. V horní části Glacier du Géant je vrstva ledu až 400 metrů mocná. V celém ledovci jsou podle odhadu vázány 4 miliardy litrů vody. Ledovec se také pohybuje. Dlouhodobým měřením je zjištěno, že se za rok posune přibližně o 90 metrů, tedy asi o 1 cm za hodinu. Povrch ledovce, především v údolí pod stanicí Montevers, je místy silně rozpukán. Nejhlubší praskliny sahají až do hloubky 70 metrů, což je výška 23patrového domu.


Další články

Ledovec kdysi pokrýval většinu území České republiky.
Slovenské ledové jeskyně, ve kterých je možno vidět po celý rok ledové krápníky.
Těstoviny patří mezi tradiční recepty italské kuchyně.
Vitamin C, okolo kterého vznikla v minulosti celá řada mýtů.
Pitná voda z mořského dna je nadějí pro některé vyprahlé přímořské oblasti.
Rakytník řešetlákový obsahuje v hojné míře vitamin C.
Horský ledovec a jeho jednotlivé části.
Koupel je pro člověka čas odpočinku i očisty těla.
Svatý grál je kalich, který je součástí evropské mytologie.
Zahrady snů - zahrady opět přicházejí do obliby.
Mrtvé moře je slané jezero ležící na Blízkém východě.
Golfský proud udržuje v Evropě mírné klima.
Filmový sníh, díky němuž jsou filmy a jejich natáčení nezávislé na rozmarech počasí.
Antarktida, jejíž povrch pokrývá z větší části ledovec.
Kamenná moře a sutě
Jackie Chan a jeho filmy, ve kterých tento herec předvádí akrobatické kousky, které berou dech.
Islandský lišejník pukléřka islandská je zdrojem zdraví prospěšných látek.
Zvířata ve filmu si dokážou najít cestu k srdcím diváků.
Replika jeskyně Altamira

Italská kuchyně dala světu mnohá lahodná jídla.

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů