Oko

Mekong

Matka vod. Velká řeka. Řeka devíti draků. Všechna tato pojmenování a mnoho dalších dostal Mekong. Pro jihovýchodní Asii je tím, čím je Nil pro Afriku. Zdrojem života.

Řeka Mekong
Tradiční čluny plují po hladině řeky Mekong.

Mekong je největší řekou jihovýchodní Asie. Nikdo přesně neví, jak je vlastně dlouhý. V některých úsecích protéká zcela nepřístupnou krajinou a není možné jej přesně změřit. Čínští geologové nedávno lokalizovali jeho prameny, ale u délky ponechali jen odhady. Encyklopedie uvádí ještě 4184 kilometry. Podle nových údajů může Mekong měřit od 4350 do 4909 kilometrů.

Donedávna se předpokládalo, že Mekong pramení v Tibetu. Tento údaj je uveden i v encyklopediích. Čínští výzkumníci nyní zjistili, že Mekong se rodí v nadmořské výšce 5200 metrů v pohoří Tangla, které není součástí Tibetu, ale odděluje Tibet od čínské provincie Čching-chaj.

Zdrojem vody Mekongu jsou v počátcích ledovce, které pohoří Tangla pokrývají. Mekong je zde dravá horská bystřina, která během cesty čínským územím (zhruba polovina délky toku řeky Mekong je v číně) absolvuje výškový rozdíl 4700 metrů. Čínu opouští v pouhých 500 metrech n. m. Celý horní tok řeky Mekong je protkán vodopády a peřejemi, soutěskami a hlubokými roklemi. Je velmi divoký, zcela nesplavný a vysloužil si v Číně výstižný název - Divoká řeka.

Řeka Mekong protéká šesti státy

Než dospěje mohutnou deltou do moře, protéká Mekong šesti státy. Po Číně následuje Myanmar (Barma), Thajsko, Laos, Kambodža, a Vietnam, kde se vlévá mohutnou deltou do Jihočínského moře.

V Laosu si Mekong vysloužil název Matka všech řek. Nabral zde již na mohutnosti. Jižně od Luangprabangu je široký čtyři kilometry a dosahuje místy hloubky sto metrů. Množství vody v Mekongu je však velmi proměnlivé, závislé na monzunových deštích a neumožňuje pravidelnou lodní dopravu.

Kambodžané dali Mekongu jméno Velká řeka. Mekong plyne v této zemi již pomalu a na jeho březích vyrostly velké světové civilizace, například khmérská (9. - 13. století). Zříceniny chrámového komplexu Angkor Wat jsou svědectvím velikosti tehdejší Khmerské říše. Mekong v těchto místech splývá s řekou Tonlé Sap, která je napojena na velká jezera střední Kambodže. Vznikl tak dokonalý vodní systém, který byl vypracován k dokonalosti již za dob starých Khmerů. Když je v období dešťů vody dostatek, voda Mekongu sytí Tonlé Sap a jezera. Když je sucho, voda z jezer naopak zásobuje Mekong.

Životadárná delta řeky Mekong

Částečně v Kambodži, ale především ve Vietnamu vytváří Mekong mohutnou deltu. Dělí se v ní na devět velkých ramen, což mu vyneslo vietnamský název Řeka devíti draků. Celá delta je zbrázděna stovkami vodních cest, jezer a kanálů. Rozkládá se na ploše asi 39 000 kilometrů čtverečních, je pokryta mangrovovými porosty, močály a především rýžovišti. Mekong každoročně zatopí velkou část území delty, ale záplavy jsou podobně jako u Nilu vítány. Přinášejí životadárné bahno.

V deltě dnes žije patnáct milionů lidí. Nejméně polovina rýže pěstované ve Vietnamu pochází právě z delty Mekongu. V mangrovových porostech delty se začínají chovat ryby a krevety na vývoz. Nejen delta, ale celý Mekong dává obživu zhruba devadesáti milionům lidí na území šesti států, kterými protéká.

Trocha historie

Nejstarší známé osídlení u řeky Mekong se datuje do doby železné do roku 2100 př. n. l. Zprávy o prvních velkých civilizacích na březích Mekongu hovoří od prvního století n. l. o Khmerech, jejichž sláva po mnoha generacích vyvrcholila Angkor Watem.

Prvním Evropanem, který se dostal k Mekongu, byl Portugalec Antonio de Faria v roce 1540. Na mapě z roku 1563 jsou tok i delta Mekongu již jasně vyznačeny. Portugalci a Španělé v oblasti Mekongu založili několik katolických misií a Nizozemec Gerrit van Wuysthoff vedl v letech 1641 až 1642 expedici proti proudu Mekongu až do Vientiane.

Francouzi v oblasti Mekongu

Evropané dlouhou dobu o oblast Mekongu velký zájem neprojevovali, až Francouzi v polovině osmnáctého století. Ovládli vietnamský Saigon a Kambodža se v roce 1861 stala jejich protektorátem. V letech 1866 až 1868 oblast Mekongu podrobně zkoumala francouzská expedice, která sledovala tok řeky od jejího ústí až do čínské provincie Jün-nan. Došla k závěru, že na celém toku je příliš mnoho vodopádů a nebezpečných úseků, takže řeka Mekong není vhodná k plavbě. Prameny Mekongu se jako první pokusil objevit Rus Pjotr Kuzmič Kozlov v roce 1900.

Francouzi postupně rozšířili svou kontrolu nad oblastmi kolem Mekongu. Po dobytí celého Vietnamu (tehdy Tonkinu a Anamu) získali Kambodžu a Kočinčínu. V roce 1887 se zrodila francouzská kolonie s názvem Francouzská Indočína, ke které byl v roce 1893 připojen i Laos.

Za druhé světové války obsadilo toto území Japonsko a založilo stát Vietnam. Po válce organizace Guerilla vedená Ho Či Minem vyhlásila Vietnamskou demokratickou republiku a Francouzi se po marném vojenském úsilí nakonec z celé Indočíny stáhli.

Současnost řeky Mekong

Na čínském úseku Mekongu byla zatím vybudována jedna velká přehrada s hydroelektrárnou, která zásobuje elektřinou těžební a průmyslové závody provincie Jün-nan. Druhá se buduje a o výstavbě dalších dvanácti se uvažuje. Řeka Mekong skrývá obrovský potenciál a může se stát dodavatelem energie pro všechny státy, kterými protéká.

Ekologové bijí na poplach. Území kolem Mekongu dalo vzniknout nejen velkým civilizacím, ale dodnes je rájem rozmanité flóry a fauny. V Mekongu žije na 1 300 různých druhů ryb. V kalných vodách této obrovské řeky se jim daří velmi dobře. Sumci a parmy zde dosahují hmotnosti až 250 kilogramů. V řece Mekong je i jedno z posledních útočišť sladkovodního delfína (Orcaella brevirostris). Větší biodiverzitou se ze světových řek může pochlubit jen jihoamerická Amazonka. Toto všechno může výstavba přehrad na řece Mekong ohrozit.


Další články

Albíni, bílá zvířata mají v přírodě jen malou šanci přežít.
Rýže s obsahem železa se začíná pěstavat i v deltě řeky Mekong.
Vlašské ořechy jsou zvláštní velmi vysokým obsahem antioxidantů v osemení - hnědé slupce jader.
Encyklopedie Diderot vycházela ve dvaceti osmi svazcích dvacet let.
Perlivá voda a vývoj přístroje na její přípravu.
Javorový sirup je sladká pochoutka.
Ledovec kdysi pokrýval většinu území České republiky.
Niagarské vodopády se nacházejí na hranicích Kanady a Spojených států.
Mořské řasy na našich talířích.
Indiáni na válečné stezce považovali boj za projev mužnosti.
Vodní kanály v Amsterodamu, které v tomto městě tvoří hustou síť.
Svatý grál je legendární kalich, který se stal součástí evropské kultury.
Jantarová komnata bývá někdy nazývaná osmým divem světa.
Mrtvé moře je jezero, jehož voda má vysoký obsah soli.
Francouzi v Americe vsadili na spolupráci s Indiány.
Doba železná ve které došlo k velkým společenským změnám.
Asertivita v různých životních situacích.
Japonsko opět září v ekonomice.
Voda jejíž nedostatek má na některých místech planety nepříznivé následky.
Mladotické jezero je výsledkem sesuvu půdy 26. května 1872.
Delfín skákavý je nejznámějším z delfínů.
Jackie Chan a jeho filmy, ve kterých tento herec předvádí nejrůznější akrobatické kousky.
Opatovický kanál je významná památka vodního stavitelství.
Zvuky moře, které vydává činnost člověka, ohrožují mořské tvory.
Kokosová palma je pro obyvatele tropického pásma nepostradatelnou rostlinou.

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů