Oko

Krompašský tisíciletý tis

Krompašský tisíciletý tis

Návštěvníci Lužiských hor, kteří cestovali po okolí severočeského Cvikova a zavítali do obce Krompachy, se jistě setkali s neobvyklou značkou. Ukazovala, kudy se dostanou k slavnému tisíceiletému tisu. Z hlavní silnice se zabočí do polí a poblíž jednoho ze stavení roste tis, na nějž upozorňovala tabulka. Není to příliš vysoký strom, je jen přibližně deset metrů vysoký a jeho kmen měří po obvodu zhruba čtyři metry.

Tis obecný (Taxus baccata) je dvoudomá dřevina, to znamená, že na jednom jedinci jsou jen samičí a na druhém pouze samčí květy. Tisy jsou jedovaté, jedinou nejedovatou částí je červený dužnatý obal okolo semen. Větévky s hebkým jehličím připomínají částečně jedlové snítky. Červenohnědé tisové dřevo bylo v minulosti velice ceněno. Mimo jiné proto, že se z něho vyráběly luky a samostříly. Před staletími bylo i důležitým vývozním artiklem, z evropského kontinentu se vyváželo například do ostrovní Anglie. Postupem doby ale tisů neustále ubývalo a dnes jsou zařazeny mezi chráněnými rostlinami. V minulosti byly tisy spojovány s nejrůznějšími pověstmi a legendami. Věnce uvité z tisových větví symbolizovaly smutek a někde se i věřilo, že kdo usne pod tisovou korunou, brzy zemře.

O krompašských tisech (v okolí Krompach jich roste několik) bylo napsáno již mnoho, zejména o nejstarším z nich, který bývá nazýván Krompašský tisíciletý tis. V turistických průvodcích, v článcích, ba i v knihách se obvykle uvádí, že je to náš nejstarší strom, jemuž je více než tisíc let. Před časem podrobili dendrologové tohoto stromového stařešinu podrobnému zkoumání. Zvláštním tzv. Presslerovým nebozezem opatrně navrtali kmen a zjistili, že všechny odhady stáří stromu byly značně nadsazené a že jeho věk nelze počítat na tisíciletí, ale pouze na staletí. I když stáří tohoto tisu nelze určit přesně na rok (uvnitř je dutý a vznikl zřejmě srůstem několika výhonů v jeden kmen), jedná se opravdu o letitého mohykána, jemuž je více než čtyři sta let.


Další články

Stromy rostoucí kolmo ke svahu jsou výsledkem změny polohy rostliny během růstu.
Čaj je vzpruhou těla i potěchou smyslů.
Rakytník řešetlákový a jeho pěstování.
Svatý grál je kalich, který se stal součástí evropské kultury.
Asertivita v různých životních situacích.
Bříza bradavičnatá - léčivá rostlina
Lahvové stromy rostou v Africe, na Madagaskaru a v Austrálii.
Čaj Darjeeling patří k nejkvalitnějším a nejznámějším čajům na světě.
Kokosová palma je pro obyvatele tropického pásma nepostradatelnou rostlinou.

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů