Oko

Kompas v hlavě zvířat

Kompas v hlavě zvířat
Mnozí živočichové se orientují na cestách dlouhých tisíce kilometrů.

Mnozí živočichové se dokáží orientovat na cestách dlouhých tisíce kilometrů. Orientují se totiž pomocí speciálních krystalů magnezitu. Jak? Mikrokrystaly mají "zabudovány" v buňkách na hlavě. Buňky pak slouží jako kompas nebo buzola: reagují na signály zvenčí (tedy na signály vycházející z magnetického pole) a ty pak předávají dále do mozku. Někteří vědci zastávají názor, že by tato schopnost nemusela být vlastní jen mořským živočichům. Polynésané se dosti často orientují hluboko pod mořskou hladinou, kde nemají možnost uzpůsobit svou trasu podle hvězd nebo slunce. Možná i jim je vrozený určitý orientační smysl podobný mořským savcům.


Další články

Zvířata a orientace na jejich cestách.
Jak lidský mozek vnímá hudbu
Vývoj savců po ústupu dinosaurů ze scény.
Zdaleka ne tak velcí dinosauři - podle výsledků nejnovějších výpočtů dinosauři nedosahovali takové váhy, jaká jim byla původně přisuzována.
Koupel je pro člověka čas odpočinku i očisty těla.

Kompas je čínský vynález.

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů