Oko

Fridtjof Nansen

Fridtjof Nansen
Fridtjof Nansen, jemuž Norové vybudovali pomník pod věží lyžařského můstku Holmenkollen nad městem Oslo.

Fridtjof Nansen, jméno tohoto Nora je zapsáno v historii dobývání polárních oblastí doslova zlatým písmem, třebaže sám na severní pól nevstoupil. Proslavil se však především expedicí na lodi Fram v letech 1893 až 1896. Touto plavbou chtěl Nansen dokázat své teorie o mořských proudech v oblasti Severního ledového oceánu. Jeho záměr byl velmi odvážný, neboť se rozhodl, že se svou lodí přezimuje v zejetí ker a ledových polí Arktidy a tím se dostane do oblastí, kam žádná loď do té doby nevplula. Proto měla jeho loď Fram neobvyklý tvar - její trup měl vejčité dno. Na otevřeném oceánu to nebyla žádná výhoda, právě naopak, ale jakmile se dostala do zajetí ledových ker, projevily se přednosti její zvláštní konstrukce. Když se dostala do ledového sevření, nebyla ledem rozdrcena jako jiná plavidla, ale začala vystupovat nad led. Tak putovala s ledovými poli klikatou cestou Severním ledovým oceánem.

Protože nesměřovala k severnímu pólu, rozhodl se Fridtjof Nansen s F. H. Johansenem loď opustit. Pólu chtěli dosáhnout pěšky, na lyžích a se psím spřežením. Ani jim však pohyb ledu nepřál, neustále je vychyloval ze směru, a proto se museli nakonec vrátit. Přezimovali na pobřeží Země Františka Josefa a do Norska se dostali těsně před návratem lodi Fram se zbývající posádkou. Dnes je Fram v muzeu, které pro něj Norové vybudovali v roce 1936, a Nansenův pomník postavili pod věží světoznámého lyžařského můstku Holmenkollen nad hlavním norským městem Oslo.


Další články

Ledová houba vytvořená vodou a mrazem.
Stavba lodí v Dánsku které je významným stavitelem plavidel.
Vikingové byli obyvateli studeného severu Evropy.
Vitamin C je potřebné při polárních expedicích pravidelně doplňovat.
Javorový sirup zísávaný na jaře z mízy kanadských javorů.
Ledovec a jeho druhy.
Golfský proud udržuje v Evropě příznivé podnebí.
Voda jejíž nedostatek má na některých místech nepříznivé důsledky.
Uruk, Gilgamešovo město ve starověké Mezopotámii.
Mer de Glace je nejnavštěvovanějším ledovcem ve francouzské části Alp.

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů