Oko

Cena helia stoupá

Helium

Většina helia pochází z USA, kde se získává ze zemních plynů. Zemní plyn se zchladí na teplotu, při níž všechny ostatní plyny, které jsou jeho součástí, zkapalní, a v plynném stavu zůstává jen helium.

Základní vlastností helia, pro niž je tak ceněno, je jeho netečnost. Je to inertní plyn, což znamená, že nereaguje s jinými látkami. Továrny na výrobu elektronických součástek jej používají jako ochranný prostředek na výrobních linkách a zabraňují tak znečištění vyráběných čipů jinými plyny nebo nečistotami. Absorbuje teplo. Dokáže zchladit kovy tak, že se stávají supravodivými, a právě proto se používá při skenování mozku.

Proč je helia najednou takový nedostatek? Důvod je prostý. Na mnohých místech světa vznikají nové továrny na elektroniku, zejména v Číně, Indii, v Jižní Koreji a na Tchaj-wanu, zatímco výroba helia ze zemních plynů, které ho obsahují stále méně, klesá.

Záchranou měly být dva nové závody na výrobu helia - jeden v Kataru, druhý v Alžírsku. Jejich předpokládaná produkce měla zvýšit nabídku helia na světovém trhu o celých dvacet procent. Závod v Kataru ale má problémy a jede jen na třicet až čtyřicet procent výrobní kapacity. Při výstavbě alžírského závodu došlo před třemi lety k explozi, jeho dokončení se zpozdilo a zatím žádné helium nevyrábí. Předpokládá se, že výroba v něm bude zahájena koncem letošního roku, ale závod bude dodávat jen polovinu z původně plánovaného množství.

Proto ceny helia letí vzhůru. V posledních třech měsících společnost Air Liquid zvýšila ceny helia o deset procent, společnost Airgas dokonce o patnáct až pětadvacet procent a Praxair o třicet procent.


Další články

Způsoby měření teploty - teplota se měří teploměry, kterých existuje celá řada různých druhů, z nichž nejběžnější a nejznámější jsou teploměry určené k měření teploty vzduchu a lékařské teploměry určené k měření tělesné teploty.
Využití odpadního tepla v architektuře při projektování budov.
Helium - popis tohoto prvku.
Vlašské ořechy jsou zvláštní velmi vysokým obsahem antioxidantů v osemení - hnědé slupce jader.
Jak lidský mozek vnímá hudbu - mezi dosud ne zcela objasněné záhady patří i způsob, jak mozek umožňuje člověku vnímat hudbu, tóny, nápěv a proč v člověku poslech krásné a příjemné melodie vyvolá libé pocity.
Vodík je prvek budoucnosti.
Javorový sirup a způsob jeho získávání.
Asertivita v různých životních situacích.

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů