Oko

Čedičové sloupce v Chuchelné

Panská skála
Panská skála je typickým příkladem sloupovité odlučnosti čediče.

Mnohé přírodní výtvory nejde minout bez povšimnutí. Jsou natolik nápadné, že si je na výletě přinejmenším alespoň prohlédneme. Mezi takovéto nepřehlédnutelné výtvory patří pravidelná sloupovitá odlučnost čediče. Čedič je mladší výlevná vyvřelá hornina černé barvy a celistvého vzhledu. Vysvětlení, proč se mnohde v místě výskytu odlučuje právě v čtyřbokých, pětibokých nebo nejčastěji v šestibokých sloupcích, není nikterak obtížné. V době svého vzniku byl čedič žhavou tekutou hmotou, která se vylévala na zemský povrch nebo zaplňovala nejrůznější praskliny v zemské kůře. Při chladnutí tato žhavá hmota zmenšovala svůj objem a při tom v ní vznikaly nepatrné pukliny, ohraničující příští sloupce.

Jestliže se čedič rozlil po zemském povrchu vodorovně v příkrovu, vznikly v něm sloupce, stojící ve svislé poloze. Tak je známe například z chráněného přírodního výtvoru Panská skála u Kamenického Šenova nebo z nedalekého Zlatého vrchu.

Pokud čedič zaplnil širší puklinu, bývají sloupce uloženy vodorovně, tak je tomu v chráněném přírodním výtvoru Čertova zeď u Českého Dubu. Ukázkou vějířovitého uspořádání sloupců je chráněný přírodní výtvor Vrkoč u Ústí nad Labem. Toto uspořádání bývá v čedičových kupách, na okraji žil nebo příkrovů.

Největší a nejkrásnější ukázky čedičových sloupců jsou dnes chráněnými přírodními výtvory. Můžeme však nalézt i desítky dalších míst, kde se čedičové sloupce vyskytují. Mezi ně patří i Chuchelná u Semil.

Tato obec se starým opuštěným lomem se nachází na severovýchodním svahu Kozákova (744 m). Podstatnou část jeho masivu tvoří vyvřelina mladších prvohor - melafyr. Ve třetihorách však v těchto místech prorazil k povrchu i čedič. V Chuchelné v něm byl odkryt lom. Ten dnes sice již není v provozu, ale v nižší části jeho čelní stěny je odkryta hezká ukázka sloupovité odlučnosti i postupného zvětrávání sloupů. Shora se rozpadají v kratší části, které se na hranách a v rozích zaoblují, na povrchu se tvoří světlá zvětrávací kůra. Do rozšířených puklin zatéká voda, tlačí se kořeny rostlin a kdysi tvrdá hornina se mění v sypkou zvětralinu.


Další články

Zemské tektonické desky jsou v pomalém avšak neustálém pohybu.
Čaj je vzpruhou těla i potěchou smyslů.
Kuře tikka masala úspěšně dobývá britské restaurace.
Moskevské podzemí je značně rozsáhlé.
Rdesno hadí kořen je tradiční léčivou bylinou.
Královna Alžběta I. Anglická, které se také říkalo panenská královna.
Voda jejíž nedostatek má na mnohých místech planety negativní následky.
Barvy mají vliv na lidské nálady.
Pagoda na jediném sloupu v Hanoji.
Jantarová komnata byla ztracena v průběhu druhé světové války.
Petrovy kameny poblíž vrcholu Pradědu.
Čaj Darjeeling patří k nejkvalitnějším a nejznámějším čajům na světě.
Pitná voda z mořského dna

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů