Oko

Stromy rostoucí kolmo ke svahu

Stromy rostoucí kolmo ke svahu

Rostliny, jak jistě každý ví, rostou na jednom místě, protože všechno, co k životu potřebují, mají tam, kde rostou: půdu, z níž čerpají ve vodě rozpuštěné nerostné látky, i okolní vzduch, z něhož využívají oxid uhličitý. Vodu s rozpuštěnými nerostnými látkami přijímají z půdy kořeny, oxid uhličitý ze vzduchu nadzemními částmi, především listy, v nichž jsou drobné otvůrky - průduchy. Rostliny tedy patří ke zcela zvláštním "strávníkům", protože nemusejí za potravou běhat po polích či lesích jako většina zvířat. Celý život tráví na jednom místě. Zdá se, že se vůbec nehýbou, leda působením větru. A přece tomu tak není. I rostliny dokážou vykonávat různé pohyby, které jsou ale tak pomalé, že si je většinou ani neuvědomíme.

Jedním z nejpomalejších a nejméně nápadných pohybů je růstový pohyb rostlin působený gravitací. Tento jev, který se nazývá geotropismus, můžeme pozorovat kdekoli v přírodě. Rostliny rostou vždy ve směru gravitace: jejich kořeny svisle dolů do země (geotropismus pozitivní) a nadzemní stonky od zemského povrchu svisle nahoru (geotropismus negativní).

Někdy dojde v přírodě vlivem různých příčin k tomu, že se poloha rostliny náhle změní, terén se sesune a rostlinu vychýlí do neobvyklé polohy. Strom vyklene kmen, napřímí ho a poté roste tak jako ostatní rostliny směrem vzhůru.


Další články

Masožravé rostliny jsou lapači hmyzu.
Voda jejíž kritický nedostatek na mnohých místech světa se stává problémem.
Těstoviny patří mezi tradiční recepty italské kuchyně.
Mrtvé moře je jezero s velmi slanou vodou ležící na Blízkém východě.
Golfský proud udržuje v Evropě mírné podnebí.
Med je využíván tradičními recepty na výrobu perníku.
Jackie Chan a jeho filmy, ve kterých provádí různé akrobatické kousky, které doslova berou dech.
Kokosová palma je pro obyvatele tropického pásma důležitou rostlinou.

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů