Oko

Stádová mentalita

Stádová mentalita
Společné aktivity vyvolávají pocity sounáležitosti k dalším účastníkům.

Hitler i Mussolini uměli ovládat davy a získat u milionů lidí podporu pro své myšlenky. Psychologové se shodují, že velkou roli v tom hrají společné pochody, veřejné mítinky a silná cílená propaganda.

Podle amerických vědců společné aktivity, jako jsou pochody, ale třeba i tanec vyvolávají pocity sounáležitosti k dalším účastníkům.

K experimentům bylo vybráno devadesát šest lidí. Část jich společně tiše poslouchala taneční píseň, další část ji spolu s hudbou společně hlasitě zpívala, třetí část zpívala i tančila a další účastníci pokusu poslouchali ve sluchátkách skladbu každý zvlášť. V další části experimentu odpovídali účastníci na otázky, které vyjadřovaly jejich vztah k ostatním členům skupiny. Nejpevnější vztahy byly ve skupině lidí, kteří společně zpívali a tančili, zcela volné v poslední skupině.

Podle psychologů to jen potvrzuje známou skutečnost, že pochodování v průvodu se společným zpěvem pochodových písní dokáže přivést davy do stavu nadšení. Ostatně podobný účel pozvednout morálku a vzbudit nadšení mají i pochodové písně vojáků. Společný zpěv chrámových písní spolu se zvukem varhan přivádí některé lidi téměř do extáze a totéž platí pro účastníky tanečních party a večírků.

Podle nejnovějších výzkumů stádová mentalita souvisí do značné míry s takzvanými zrcadlovými neurony. Buňkami, které se aktivizují v okamžiku, kdy jsme zapojeni do nějaké společné akce. Člověk je podle těchto výzkumů stvořen pro kopírování toho, co dělají ostatní, takže pochoduje-li v davu a křičí hesla, obvykle ho to zcela pohltí a vybudí v něm emoce. Stačí dokonce, sleduje-li podobnou akci z chodníku jako divák nebo třeba jen v televizi. Neurologické nálezy tyto závěry potvrzují. Nizozemští vědci zjistili, že mozek účastníků společných akcí, ať už se jedná o taneční party, pochody sportovců či politické demonstrace, produkuje více dopaminu, který je označován jako hormon štěstí.


Další články

Sluneční brýle svým nositelům poskytují ochranu proti škodlivým uv paprskům.
Walt Disney je tvůrce mnoha postaviček kreslených dětských filmů.
Čaj je součástí mnoha asijských kultur.
Zívání jako společenská aktivita.
Pláč často doprovází lidské emoce.
Inteligence a úspěch - Je vysoká inteligence důležitá pro úspěch v životě?
Zvuky moře mají vliv na podmořské živočichy.
Dvojčata - V americkém městečku Twinsburg se každoročně koná největší světové setkání dvojčat.
Barvy jsou dalším činitelem, který ovlivňuje psychiku lidí.

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů