Oko

Pravěké lastury ústřic u Kolína

Poblíž obce Červené Pečky ležící v blízkosti Kolína, se nachází unikátní naleziště zkamenělých lastur ústřic, jejichž stáří dosahuje 90 milionů let.

Pravěké lastury ústřic u Kolína
Poblíž obce Červené Pečky ležící v blízkosti Kolína, se nachází unikátní naleziště zkamenělých lastur ústřic.

Ústřice zoologové řadí mezi měkkýše. Na povrchu těla mají žlaznatý plášť, který vytváří dvě vápenité, zaokrouhlené, značně tlusté lastury. Jejich povrch je drsný a ne příliš vzhledný. Uvnitř mají ale velmi chutné maso. Žijí při pobřeží většiny evropských moří a v některých státech se chovají i uměle.

Lastury ústřic můžeme spatřit i u nás, i když jen těch ústřic, které žily přibližně před 90 miliony lety v pobřežních vodách druhohorního moře, pokrývajícího část dnešního území České republiky. Když pojedeme po silnici z Kolína do Červených Peček, před nimi přejedeme železniční trať a v místě klesání do údolíčka Cihelského potoka odbočíme vpravo na polní cestu, která nás dovede přímo na místo.

Těžbou písku zde vznikl odkrytý svah, dnes již zčásti zakrytý vegetací. V horní části leží mocná, několikametrová vrstva spraše. Je naváta na vrstvě světlejšího vápenitého pískovce. Pod ním je pískovec zelenavě zbarvený od nerostu glaukonitu. Pod ním, na úpatí svahu, je vrstva pískovce s velkým množstvím nahromaděných rezavě hnědě zbarvených lastur ústřic jediného druhu (Rhynchostreon suborbiculatum). Jsou přes sebe nahloučeny v nejrůznějších polohách, jak se uložily po prudkých pohybech vody - patrně při bouři. Podrobnější prohlídka lastur ukazuje, že byly napadeny vrtavým druhem hub, neboť jsou posety drobnými otvůrky.

Místo pod svahem u Cihelského potoka bylo v roce 1977 prohlášeno za chráněný přírodní výtvor. Geologové zde dodnes obdivují množství nahromaděných lastur, které nemá na jiném místě obdoby. Udivují je i původní, 90 milionů let staré barvy, které přetrvaly tak dlouhou dobu bez úhony.


Další články

Perlotvorka mořská
Písek zdrojem energie - zvyšování cen energie oživilo zájem o nové zdroje energie.
Čaj je potěcha smyslů.
Houby jsou organismy se značnou tvarovou rozmanitostí.
Hořický pískovec ze kterého se zhotovují stavební prvky i ornamentální výzdoby.
Zvuky moře a jejich vliv na podmořské organismy.
Pitná voda z mořského dna
Houby, které zapáchají - hadovky, psivky, květnatce, mřížovky a další jsou houby poněkud zvláštní.
Černé perly pocházejí z mělkého moře poblíž ostrovů v Tichomoří.

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů