Oko

Parašutisté mezi nebem a zemí

Sportovní parašutisté dnes skáčí do vody, na vrcholky hor, do lesa i na severní pól.

Je mnoho pilotů, kteří nikdy nepoužijí padák. Tvrdí: "Je to záchranný prostředek, když bude potřeba, skočím! Ale dobrovolně? Nikdy! Parašutisté jsou blázni!" Slovo blázni však vyslovují s úctou.

Parašutista mezi nebem a zemí

Sportovní parašutisté dnes skáčí do vody, na vrcholky hor, do lesa i na severní pól. Existují i parašutisté, kteří se vrhají do prázdna z věží, výškových budov a skalních útesů. Řekněme si něco víc o parašutistických sportech.

V okamžiku výskoku má parašutista vodorovnou rychlost stejnou, jako letadlo, které opouští, obvykle kolem 140 km/h. Nějaký čas tato vodorovná složka rychlosti jeho pohybu převládá nad svislou. Nejvhodnější chvílí pro otevření padáku je okamžik, kdy se obě rychlosti vyrovnají. Nepříjemný dynamický náraz při otevření padáku je za této situace nejmenší. Vlivem gravitace svislá složka narůstá, až pohyb parašutisty přejde v kolmý pád. Zhruba po 11 až 12 sekundách se rychlost pádu ustálí. Ve výšce kolem 2000 metrů na 50 m/s, tedy 180 km/h. Naproti tomu ve výšce okolo 11 000 metrů je to plných 100 m/s, tedy 360 km/h. Tento rozdíl je způsoben rozdílnou hustotou vzduchu. Klesání na otevřeném padáku má rychlost kolem 5 m/s.

Sportovní parašutisté

Sportovní parašutismus se začal bouřlivě rozvíjet po skončení druhé světové války. Tehdejší padáky ovšem nebyly nijak vhodné ke sportovním účelům. Když se parašutistovi podařilo přistát na letišti, bylo to důvodem k blahopřání. Dostatečně velkým sportovním výkonem byl již pouhý seskok. Příprava parašutisty probíhala především na zemi a počet seskoků byl poměrně omezen. Člověk je však tvor soutěživý, a tak vznikly první, dnes klasické disciplíny. Nejprve se soutěžilo v přesnosti přistání. Aby se padáky daly lépe ovládat, začaly přibývat výřezy, až byl padák "samá díra". S přibývajícími zkušenostmi se přesnost přistání měřila na desítky metrů, na metry a poté i na centimetry. První mistrovství světa bylo uspořádáno v roce 1951.

Mezníkem se stal rok 1975, kdy se objevily padáky typu křídlo. Pohybují se vzduchem na principu aerodynamického vztlaku. Parašutista padák ovládá kolíčky, kterými zkracuje šňůry, a tím zakřivuje zadní, odtokovou stranu padáku. Padák tak lze dobře řídit, a dokonce je možno pád ve vzduchu zastavit využitím stoupavých vzdušných proudů. Tyto padáky značně zvýšily přesnost přistání. Středový talíř, k němuž se parašutisté při dopadu snaží co nejvíce přiblížit, měl nejprve průměr 15 cm, poté 10 cm a od XVII. mistrovství světa v Lučenci roku 1984 pouhých 5 cm.

Těsně nad cílem parašutista padák zastaví a nacvičeným pohybem nohy ťukne na nulu. Dnes již prakticky pouhé šlápnutí vedle zmaří naději na dobré umístění.

Soutěže v přesnosti přistání však parašutistům brzy nestačily. Již v roce 1954 soutěžili o světové prvenství ve volném pádu. Rozhodčí pozorovali telemetry, jak který ze závodníků dovede udržet stabilitu těla letícího vzduchem. Poté přibylo vodorovné točení a nakonec i salta vzad. Povinná sestava se ustálila na dnešních čtyřech otáčkách o 360° a dvou saltech vzad. Celou sestavu je třeba dokončit v co nejkratším čase. Dříve, kdy parašutista točil sestavu pouze pomocí dlaní, byl čas kolem 14 sekund považován za fantastický. Později parašutisté používali švih po způsobu gymnastů, dnes navozují potřebné rotace využitím aerodynamiky jednotlivých částí těla. Střemhlavým letem získávají velkou rychlost a pak používají své tělo v hladké kombinéze jako vrtuli. Ti nejlepší dokáží provést sestavu v čase pod 5 sekund.

Celou sestavu snímá zkušený kameraman a rozhodčí po dvojím promítnutí videozáznamu hodnotí její provedení a udělují trestné body.

Zdá se, že i parašutisté mají v oblibě kolektivní sporty. Vznikla tedy další disciplína - skupinová akrobacie, tzv. Relative Work - RW. Soutěží čtyřčlenná a osmičlenná družstva, která vytváří ve vzduchu během pádu rozmanité skupiny a obrazce. Pro tuto disciplínu parašutisté oblékají naopak vlající volné kombinézy z hrubé látky. Takový oděv umožňuje lépe řídit pád a také usnadňuje vzájemné uchopení. V oboru RW se registrují i rekordy. Kupříkladu formace, podobná sněhové vločce, byl vytvořena 72 parašutisty, kteří vyskákali z pěti letadel. Seskok byl filmován ze země i ze vzduchu. Kameramani-parašutisté se však museli držet stranou, aby se do tohoto roje z lidských těl nezamíchali.

Jak je vidět, parašutisté nemají rádi zavedené věci. Snášení na padácích typu křídlo se jim zdálo nudné. A tak se zkusili ve vzduchu seřadit, sednout si na vrchlík kamaráda. Zalíbilo se to jim i divákům, a tak vznikla nová disciplína - Canopy Relative Work - CRW - spolupráce nad otevřenými vrchlíky. Ve snaze co nejrychleji měnit sestavy však parašutisté často riskují a dostávají se do nebezpečných situací.

Další parašutistickou disciplínou je tzv Para Ski, spojující parašutismus a lyžování.

Vrcholné parašutistické soutěže jsou velmi náročné. Při soutěži v klasických disciplínách musí např. každý účastník absolvovat 19 seskoků (kromě tréninkových). Vzpomeňte si, jak dlouho vám trvá, než se vzpamatujete z působení výškového rozdílu na organismus při návratu z hor. A takový výstup na hory a sestup do nížiny provede parašutista několikrát za den.


Další články

Padák se zrodil ve Francii před více než dvěma sty lety.
Čaj je vzpruhou těla i potěchou smyslů.
Extrémní sporty mají společné adrenalinové opojení, kvůli němuž si někteří sahají na samu hranici lidských možností.
Vitamin C v lidské stravě.
Jak na správné držení těla u dětí, je důležitá prevence a přístup rodičů.
Thrust, vozidlo které překročilo rychlost zvuku
Rakytník řešetlákový obsahuje ve značné míře vitamin C.
Dvojčata - setkání dvojčat.
Země bez lidí po jejich odchodu.
Koupel je pro člověka čas odpočinku i očisty těla.
Bod je fenomén, na jehož definici pracovaly generace filozofů.
Hedvábí - královna látek - pochází z Číny.
Mrtvé moře je jezero jehož voda má vysoký obsah soli.
Golfský proud udržuje v Evropě mírné klima.
Asertivita v různých životních situacích.
Voda jejíž nedostatek má na některých místech planety nepříznivé následky.
Motýlí křídla jsou dílem přírody.
Měření tuku v těle umožňují hodinky, které vynalezli japonští tvůrci.
Severní pól a jeho první dobyvatelé
Pitná voda z moře řeší problém celosvětového nedostatku pitné vody.
Čaj Darjeeling patří k nejkvalitnějším a nejznámějším čajům na světě.
Datlové zvaní lesní doktoři.

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů