Oko

Kyanit

Kyanit je modrý nerost, chemicky trojklonný křemičitan hlinitý. Je odolný vůči působení vysokých teplot, proto je využíván v elektrotechnice.

Kyanit
Kyanit je modrý nerost, chemicky trojklonný křemičitan hlinitý.

Název nerostu je odvozen z řeckého slova kyanos, což znamená tmavě modrý. Kyanit je trojklonný křemičitan hlinitý. Jeho sloupcovité nebo tabulkovité krystaly jsou vždy protažené podle krystolografické osy c. Ve směru protažení má pak tvrdost 4 až 5, kolmo na tento směr 7. Tato vlastnost je u kyanitu neobyčejně nápadná, a je také někdy nazýván distén, z řeckého dis - dvojí a stenos - síla, vzhledem ke dvojí tvrdosti v různých směrech. je to vlastně jedinečný určovací znak. Nerost je odolný proti proti rýpání špičkou ocelového nože ve všech směrech s výjimkou směru, ve kterém je krystal prodloužen. Jeho barva není jen sytě modrá, může být i šedomodrý, šedobílý (pak bývá označován jeko rheticit), nazelenalý, ale také tmavě šedý až růžový. Štěpnost má dokonalou ve dvou směrech a lesk skelný, na štěpných plochách až perleťový.

U sytě zbarvených kyanitů můžeme pozorovat také změnu barvy na směru. Souvisí to s pleochroismem nerostu. U krystalů kyanitu však často pozorujeme soustředění barvy do středu tabulkovitého krystalu, zatímco jeho okraje zůstávají bělavé.

Kyanit je podobně jako andalusit odolný vůči vysokým teplotám, a proto se používá k výrobě cívek na vedení elektrických vodičů nebo ke zhotovování speciální keramiky. Nejvydatnější ložiska kyanitu jsou v Indii a na Urale, bývají především v rulách a svorech nebo v pegmatitech. V pegmatitu u Bečova je kyanit doprovázen korundem. Vyskytuje se též na Pancíři na Šumavě, ve svorech Vysokého Jeseníku a v rulách na vrchu Kaňk u Kutné Hory. Pěkné krystaly kyanitu spolu se staurolitem se nacházejí v Motne Campione u Tessina v Gotthardském masivu v Alpách. Významná jsou naleziště v Yancey County v Severní Karolíně a Madison County v Montaně (USA), v Demokratické republice Kongo, Súdánu a Ouro Preto v Brazílii, kde se dobývá u Villa Rica. Kyanit drahokamové kvality se nalézá v Barmě, v Indii (Kašmír, Patiala a Paňdžáb) a v Keni. Kyanity zelenavých odstínů pocházejí ze Severní Karolíny.


Další články

Křišťál je čirý křemen
Smaragdy z Uralu, který patří k nejznámějším nalezištím smaragdů na světě.
Zirkon se vyskytuje v pegmatitech, některých hlubinných vyvřelinách a také v amfibolitech.
Lechův kámen je mohutný žulový blok, který se nalézá v areálu hradiště Stará Kouřim.
Džíny jsou stále v módě.
Hradiště byla centry obchodu i státní správy.
Modré nebe - původ modré barvy nebe.

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů