Oko

Kdo byl bůh Radegast

Podle staré legendy prý roku 405 našeho letopočtu shromáždil vojevůdce Skythů a Gótů Radegaistus vojsko a chtěl pokořit Řím. O pomoc požádal i Slovany, kteří mu poskytli asi dva tisíce ozbrojenců. Před branami Říma byl však Radegaistus zajat, sťat a jeho hlava byla pro výstrahu nabodnuta na kůl. Protože Slované tohoto válečníka obdivovali, začali ho prý uctívat jako boha. V představách lidí byl slovanský bůh úrody a pohostinství Radegast zobrazován jako symbol Slunce. Původní slovanská socha boha Radegasta prý byla ze zlata a podle pověsti je zakopána na svazích Malého Radhoště. Další jeho socha byla dřevěná.

Socha boha radegasta

Bůh Radegast

Dnešní sochu boha Radegasta, která stojí na Radhošti v nadmořské výšce 1100 metrů a kterou turisté dobře znají, vytvořil sochař Albín Polášek a Radegasta zabrazil jako boha války. Dal mu výraz běsa nahánějícího hrůzu, s býčími rohy a lví hlavou. Polášek byl rodák z Frenštátu pod Radhoštěm a většinu života prožil ve Spojených státech, v Chicagu působil jako univerzitní profesor. Polášek zhotovil 3,2 metru vysokou a dvě tuny těžkou sochu Radegasta z umělého kamene. Vznikla v Americe už v roce 1925 a roku 1930 ji nechal na své náklady dopravit na Radhošť. Odhalena byla v červenci 1931 při příležitosti Slovanské pouti na Radhošť. Roku 1980 byla převezena do Olomouce k sochaři Karlu Hořínkovi, který ji opravil, a na jaře 1982 byla dopravena zpět na své původní místo na Radhošti.


Další články

Santería, tančící bohové z Kuby
Smaragdová deska se zápisem traktátů egyptského boha Thovta.
Galové byli starověcí obyvatelé dnešní Francie.
Vikingové byli středověcí obyvatelé Skandinávie.
Stavba pyramid pomocí draků - jedna z teorií způsobu stavby egyptských pyramid.
Necuke jsou v japonské kultuře drobné dekorativní předměty.

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů