Oko

Stavba pevnosti Josefov

Josefov
Pevnost Josefov ve východních Čechách.

Josefov ve východních Čechách je dnes ojedinělou městskou památkovou rezervací. Byl vybudován jako pozdně barokní vojenská pevnost a pojmenován na počest císaře Josefa II. Dodnes dochovaný opevňovací systém, složitá soustava podzemních chodeb, naslouchacích a výbušných komor, to vše řadí bývalou josefovskou pevnost mezi evropské rarity.

Rozsáhlá stavba, na níž se spotřebovalo kromě dalšího materiálu i 500 milionů cihel, se neobešla bez pečlivé práce geometrů, kteří v terénu vyměřili a označili všechny potřebné body pro nadzemní i podzemní části pevnosti. Práce byly zahájeny v květnu 1780 ve středu celé budoucí pevnosti, v místech, kde dnes stojí uprostřed náměstí kašna a kde byl zasazen kámen s hlavním pevným bodem, odkud se začalo s vyměřováním. Postupně byly v terénu označeny další důležité body, a to pískovcovými patníky. Byly bíle natřené a měly sešikmenou plochu, do níž byly vytesány základní údaje. Několik těchto patníků se dochovalo a jako zajímavá technická památka jsou uchovány v parčíku na náměstí josefovské pevnosti


Další články

Sluneční brýle chrání zrak proti účinkům škodlivých paprsků.
Beton je umělý kámen, který způsobil přelom ve stavebnictví.
Moskevské podzemí je jedním z nejrozsáhlejších v celosvětovém měřítku.
Stonehenge je významná megalitická památka.
Curling se na první pohled zdá být zábavou podivínů, kteří se prohánějí s koštětem po ledě.
Smaragdy z Habachtalu v Alpách.
Koupel je pro člověka časem očisty těla.

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů