Oko

Mřenka nádherná

Mřenka nádherná je rybka pocházející ze Sumatry, Bornea a dalších Sundských ostrovů.

Perly sladkovodních akvárií

Mřenka nádherná
Mřenka nádherná pochází ze Sundských ostrovů.

Mřenka nádherná (Botia macracantha) patří k čeledi rybek, které se v poslední době staly oblíbenými chovanci ve sladkovodních akváriích. Mřenka nádherná je z nich nejpřitažlivější velikostí i zbarvením. Obývá proudící i stojaté vody Sumatry, Bornea a dalších Sundských ostrovů. Ve volné přírodě dorůstají tyto rybky až 15 cm, v akváriích 8 - 12 cm. Mřenka nádherná byla v zajetí poprvé chována v roce 1935. Mřenka nádherná má malý plynový měchýř, a proto se při plavání rytmicky propadává ke dnu. Je plachá a dovede se v akváriu ukrýt tak dokonale, že je akvarista na rozpacích, zda rybky nevyskočily z nádrže. V prostorném akváriu si mřenky nádherné brzy zvyknou na pravidelné podávání potravy na jednom místě a bez obav proplouvají celým prostorem. Chov je jednoduchý. Špičatá tlamka s vousky prozrazuje dokonalé přizpůsobení ke sbírání potravy ze dna. Rybky ochotně přijímají obvyklou živou i náhradní potravu. V přírodě klade mřenka nádherná jikry na počátku doby dešťů v rychle proudících úsecích potoků u pramenů. Mladé ryby dorůstají v klidnějších částech dolních toků nebo ve stojatých vodách. V akváriích přežívají tyto rybky v dobrých podmínkách více než deset let. Vyžadují velkou, hustě osázenou nádrž s mělkým dnem a čistou, dobře prokysličenou vodu, raději měkčí. Protože jde o rybky z tropických oblastí, vyhovuje jim vyšší teplota, nejlépe 22 až 25 °C.


Další články

Albíni, bílá zvířata mají v přírodě jen malou šanci přežít.
Čtverzubci, nafukovací ryby se kterými se můžeme setkat v tropických mořích.
Voda které není v některých oblastech dostatek.
Mořské řasy jsou využívány mnohými asijskými recepty.
Mlýnské kameny byly používány při mletí obilí.
Havajské ostrovy bývají někdy nazývány pozemským rájem.
Mongolská příroda v okolí vulkánu Chorgo
Golfský proud udržuje v Evropě mírné klima.
Javorový sirup je sladká pochoutka, kterou využívají některé recepty.
Georges Buffon - vývojové změny v přírodě.
Sladkovodní řasy jsou méně známé než jejich mořské protějšky.
Cookovy ostrovy jsou ráj květin a exotiky.
Kyselé deště a oteplování - souvislost těchto dvou fenoménů.
Zmizelý svět rostlin dokumentují nalézané zkameněliny.
Špinavé peníze jsou kontaminovány bakteriemi i zdraví škodlivými látkami.
Island - ostrov gejzírů a sopek který povstal z ohně země.

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů