Oko

Fíkovníky

Fíkovník
Spodní část kmene některých fíkovníků má neobvyklý tvar.

Pěstitelé fíkusů si většinou ani neuvědomují, že tato pokojová, u nás běžně pěstovaná rostlina, botanicky nazývaná fíkovník pryžodárný (Ficus elastica), pochází z Indie a má velice početné příbuzenstvo, které u nás téměř nikdo nezná. Není divu, vždyť jediný druh fíkovníku, který v Evropě roste, a to ještě pouze ve Středozemí, je fíkovník smokvoň (ficus carica), z něhož jsou u nás známá jeho velmi chutná plodenství, fíky.

Na světě roste asi 650 druhů fíkovníků, vesměs v tropických a subtropických oblastech. Jsou to buďto keře, nebo stromy, a to mnohdy značně veliké a zajímavé. Na kmenech některých fíkovníků se totiž vytvářejí takzvané tabulové kořeny nebo mohutné kořenové lišty, takže spodní část kmene má neobvyklý tvar. Mnohé fíkovníky žijí epifyticky, popínají se po stromech, které jim slouží jako opora a svými adventivními, druhotnými kořeny je obrostou tak, že je zcela udusí, "uškrtí".

Jedním z nejpodivuhodnějších fíkovníků je tropický fíkovník bengálský neboli banyán (Ficus bengalensis). Vyrůstá zprvu jako strom s rozložitou korunou a později spouští z větví k zemi vzdušné kořeny. Jakmile tyto kořeny dorostou až na zem, v půdě zakoření, celé zdřevnatí, postupně zesílí a nakonec z nich vzniknou vedlejší kmeny s vlastní korunou. Z jediného stromu, původně s jednou korunou a jedním kmenem, se tak vytvoří celý lesík s desítkami dalších kmenů a jednolitou širokou korunou, která měří i několik set čtverečních metrů.


Další články

Tropický deštný prales se skládá z několika výškových pater.
Liči je tropické jahodově červené, růžové nebo oranžové ovoce.
Javorový sirup a jeho získávání.
Rakytník řešetlákový obsahuje hodnotné látky a vitaminy.
Mrtvé moře leží na Blízkém východě.
Kokosová palma je pro obyvatele tropického pásma důležitou rostlinou.

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů