Oko

Chůvička a její příbuzenstvo

panenka muškátová
panenka muškátová

Podívejme se nyní na příbuzenstvo chůvičky. Z jihoasijských forem amadin se u chovatelů poměrně často objevují například panenka muškátová (Lonchura punctulata), panenka bělohlavá (Lonchura maja) a panenka tříbarvá (Lonchura malacca). Jejich chov je podobný chovu jiných amadin, avšak odchovy jsou podstatně vzácnější. Důležitý je výběr vhodného páru, kterému poskytneme klidnou klec, pokud možno bez přítomnosti jiných příbuzných druhů.

Potravu potřebují panenky pestrou - různé druhy prosa, lesknici, niger, zelené krmení, občas nějaký hmyz, moučné červy, vaječnou míchanici a v době krmení mladých i naklíčené proso, drobný hmyz, nezralá semena travin a další.

Panenku muškátovou poznáme podle zbarvení snadno, na hřbetě, krku a na hlavě je čokoládově hnědá, břicho a prsa má bílé, pírka mají tmavé lemy a budí tak dojem pruhování. Panenka bělohlavá má celé tělo hnědé, jen hlava je krémová až bílá. Pananka tříbarvá má hlavu, krk a zadní část břicha černé, záda, křídla a hruď čistě bílé, zbytek těla skořicový.

Velmi oblíbeným druhem, vhodným i pro úplné začátečníky, je stříbrozobka malabarská (Euodice malabarica). Obývá jak Přední Indii, tak i stepi střední a východní Afriky. V přírodě žijí stříbrozobky na březích vod, v blízkosti osad, kam zalétají za potravou na obdělávaná pole. Hnízdo si stavějí v trnitých křovinách nebo v opuštěných hnízdech snovačů. Snadno hnízdí i ve voliéře nebo v kleci. Chov i odchov jsou velmi snadné, proto stříbrozobka patří mezi nejrozšířenější ptáky. Jako potrava jí v zajetí vyhovuje proso, které někdy starým postačí i k odchování mláďat. Lepší je však zpestřovat jim potravu naklíčenými nebo nedozrálými semeny, zelenými listy pampelišky a vaječnou míchanicí, protože semena prosa obsahují jen velmi málo vitaminů.

Chůvička


Další články

Bodavý hmyz letních měsíců.
Čaj je potěcha smyslů.
Astrildi jsou na celém světě velmi populární.
Vitamin C, okolo kterého existuje z minulosti řada mýtů.
Naši vodní a brodiví ptáci
Rakytník řešetlákový obsahuje v hojném množství vitamin C.
Motýlí křídla jsou divem přírody.
Mořské řasy v asijské kuchyni.
Pampeliška - smetanka lékařská
Kuchyně v průběhu dějin a její vývoj.
Jantarová komnata bývá někdy nazývaná osmým divem světa.

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů