Oko

Bělásci - škůdci na zelenině

Bělásek zelný
Bělásci patří k našim nejběžnějším motýlům.

Bělásci, středně velcí motýli čeledě běláskovitých (Pieridae), patří k našim nejběžnějším motýlům. Housenky některých zástupců této čeledě současně patří k velmi významným zemědělským škůdcům. V zahradách na košťálové zelenině se nejčastěji setkáváme s poškozením způsobeným housenkami dvou druhů - běláska zelného (Pieris brassicae) a běláska řepového (Pieris rape).

Bělásek zelný patří k nejvážnějším škůdcům zeleniny. Jeho housenky napadají především košťálovou zeleninu - zelí, kapustu, kedlubny, ale nalezneme ho též na hořčici, ředkvi, na řeřichách apod. Škody jím způsobené se každoročně odhadují na deset procent výnosu a v letech přemnožení jsou housenky schopny zničit i celou úrodu.

Imága (dospělí motýli) běláska zelného vyletují počátkem května z přezimujících kukel. Oplozené samičky kladou vajíčka ve skupinách na spodní stranu listů řepky, hořčice a četných plevelů z čeledě brukvovitých. Každá samička klade přibližně dvě stě až tři sta vajíček. Housenky se líhnou po osmi až deseti dnech. Zprvu se drží pohromadě. Nejdříve se živí listy živné rostliny: okusují povrch spodní části čepele, poté vykusují dírky, rozlézají se a ožírají listy tak, že zbyde pouze nejsilnější nervatura. Po třech až čtyřech týdnech žíru housenky dospívají, opouštějí rostlinu, zakuklí se a po dvou týdnech vyletují imága druhé generace. Ta je již mnohem početnější než první, a pokud se podcení ochranná opatření, způsobuje katastrofální škody. Dospělé housenky se na podzim kuklí a kukly přezimují.

Je-li podzim dostatečně teplý, mohou vylétnout i motýli třetí generace.

Někdy nalezneme na košťálovinách uhynulou housenku běláska obklopenou žlutými elipsovitými kokony v počtu asi čtyřiceti kusů, které připomínají vajíčka. Lidé je většinou skutečně pokládají za vajíčka housenky, a proto je z nevědomosti často ničí. Netuší, že se jedná o velmi užitečného spojence v boji proti běláskům, o jehož pomoc se takto připravují. Jsou to totiž kukly lumčíka žlutonohého (Apantehles glomeratus), jehož samičky kladou vajíčka do mladých housenek bělásků. Napadené housenky dospívají, ale před zakuklením hynou. Ještě před jejich smrtí z nich vylézají larvičky lumčíka a kuklí se na povrchu těla housenek.

Škůdcem košťálové zeleniny je i bělásek řepkový. Je velmi podobný bělásku zelnému, je však znatelně menší a má i menší černou skvrnu na okraji předních křídel. Samička běláska řepkového na rozdíl od samičky běláska zelného klade vajíčka jednotlivě. Také housenky žijí jednotlivě, takže jsou poměrně nenápadné a snadněji uniknou pozornosti. U nás má tento druh dvě generace do roka.


Další články

Housenky jsou larvy motýlů.
Zelí obsahuje vlákniny, vitamin C, vápník i další látky.
Těstoviny různorodých tvarů patří mezi tradiční recepty italské kuchyně.
Vitamin C okolo kterého vznikla v minulosti celá řada mýtů.
Motýlí křídla jsou křehkým zázrakem přírody.
Mořské řasy jsou využívány mnohými asijskými recepty.
Rakytník řešetlákový obsahuje v hojné míře vitamin C.
Martináč habrový dorůstá velikosti 55 až 80 milimetrů.
Uránie, motýli zářivých barev
Řepkový olej má pozitivní účinky na zdraví podobně, jako olej olivový.
Plevele okopanin a zelenin
Med využívají tradiční recepty na výrobu perníku.

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů