Oko

Vrásy - vrásky skal

Vrásy
Vrásy ve skalní stěně opuštěného lomu poblíž Staré Vsi u Bílovce. Vrásy zde vznikly ve vrstvách drobových břidlic.

Svědkem dávných, většinou velmi složitých geologických procesů jsou vrásy, které tvoří zajímavou ozdobu některých skalních výchozů. Pod pojmem vrásy se mnohým z nás vybaví obrázek Barrandovy skály pod pražským Barrandovem. Není divu, nechybí snad v žádné učebnici geologie a je hojně publikovaný i v zahraničí. Vápencová barrandova skála je totiž opravdu ukázkově zvrásněná. Můžete ji vidět i z vlaku poblíž trati z Prahy do Berouna. Nese pamětní desku významného francouzského badatele Joachima Barranda, který tuto oblast studoval.

Řadu dalších ukázek vrás nalezneme i v blízkém okolí Barrandovy skály nebo na území nedaleké chráněné krajinné oblasti Český kras. Četné skalní výchozy zvrásněných vrstev silurských nebo devonských vápenců a břidlic vystupují například ve státních přírodních rezervacích Radotínské údolí, Karlštejn i jinde.

Všechny tyto vrásy jsou výsledkem mohutných tektonických tlaků, které provázely horotvorné procesy (takzvané variské vrásnění) ve starších prvohorách. Silný a dlouhodobě jednosměrný tlak postupně zprohýbal a různě zklikatil pevné horniny tak, že se zde setkáme téměř se všemi typy tektonických vrás, od jednoduchého ohybu až po složité šikmé, ležaté, překocené, rozpukané i zpřetrhané vrásové útvary. Proto se skalní výchozy s vrásami ve středočeské oblasti barrandienu staly také častým cílem školních výletů a geologických exkurzí.

Pokud si chcete vrásy prohlédnout, nehledejte je jen v usazených horninách, neboť jsou i v jiných typech hornin. při dávných a složitých procesech vrásnění a přeměny hornin byly totiž zvrásněny i mnohé krystalické břidlice - ruly, svory, fylity, a především migmatity. Důkazem toho jsou četné skalní výchozy s vrásami v Krkonoších, Krušných horách, na Českomoravské vrchovině, Králickém Sněžníku, v Orlických horách, Jeseníkách a na mnoha dalších místech.

Pozoruhodné jsou zejména takzvané ptygmatické vrásy, které vznikly zpravidla tím, že světlé živcové a křemenné "injekce" pronikly do starších tmavých hornin, například amfibolitů. V českém masivu je celá řada krásných ukázek tohoto méně známého typu vrás. Velmi hezké jsou například ptygmatické vrásy u Vranova nad Dyjí. Růžové živcové a bělavé křemenné ptygmatické vrásy tvoří přirozenou ozdobu skalní skupiny Bohuňovické skály v údolí Křetínky na Svojanovsku ve východním okraji Českomoravské vrchoviny. Za vrásami tedy není třeba jezdit jen k Barrandovu, neboť na území České republiky je i mnoho dalších míst, na nichž se zájemci o geologii mohou o vrásách poučit.


Další články

Zemské tektonické desky
Čaj je potěcha smyslů.
Skalní města v pískovci.
Jak se rodí kopec - povrch naší planety nikdy není zcela v klidu.
Javorový sirup je sladká pochoutka, kterou využívají některé recepty.
Malachit je ozdobný kámen.
Skály a skalní útvary mají nejrůznější prapodivná jména.
Mořské řasy jsou využívány mnohými asijskými recepty.
Vanadinit býval kdysi důležitou rudou prvku vanadu.
Tlak je fyzikální veličina, která hrála roli i při vzniku vrás.
Jantarová komnata bývá někdy nazývaná osmým divem světa.
Písek je sypká hmota.
Rozkvetlé Údolí smrti v Kalifornii.
Kokosová palma je pro obyvatele tropického pásma důležitou rostlinou.

Svědkem dávných, většinou velmi složitých geologických procesů jsou vrásy, které tvoří ozdobu některých skalních výchozů.

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů