Oko

Vážení zatížení os lokomotiv

Lokomotiva Rhein Compagnie du NordLokomotiva Rhein Compagnie du Nord

Vážení lokomotiv. Stanovit celkovou váhu lokomotivy není těžkým úkolem. K tomuto účelu se používají mostní váhy. Avšak při provozu lokomotiv je důležitá také další věc. A sice, aby byla váha co nejrovnoměrněji rozložena na jednotlivé osy. Nestejné zatížení os by mohlo mít v praxi za následek neklidný chod stroje, nebo dokonce by se mohlo stát při vyšší rychlosti příčinou vykolejení. Hnací kola by při nedostatečném zatížení klouzala a neutáhla by váhu vlaku, při přílišném zatížení by naopak stoupala síla potřebná k pohonu. Každá lokomotiva musí být před vyjetím na trať zvážena a musí být zkontrolováno rozložení váhy na její osy. Společnost Severní dráhy francouzské (Compagnie du Nord) užívala k tomuto účelu v průběhu devatenáctého století vah soustavy Erhardovy. Byl to pákostroj s posuvným závažím. Při vážení spočívá kolo lokomotivy na lůžku váhy, která je pevná a zároveň snadno pohyblivá a citlivá.


Další články

Váhy jsou symbolem spravedlnosti.
Parní lokomotivy na Kubě, živoucím technickém muzeu.
Těstoviny různých tvarů patří mezi tradiční recepty italské kuchyně.
Zvířata ve filmu si dokážou nalézt cestu do diváckých srdcí.

Stanovit celkovou váhu lokomotivy není těžkým úkolem. K tomuto účelu se používají mostní váhy.

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů