Oko

Uši zvířat

Bandikut králíkovitý
Noční vačnatec bandikut králíkovitý má boltce neobyčejně pohyblivé.

Když se řekne ucho, představí si laik většinou ušní boltec. Avšak boltec není vždy tak důležitý, jak se zdá. Například mnozí živočichové, ač slyší výborně, ušní boltec nemají vůbec. Jiní mají boltce gigantických rozměrů, avšak neslyší o nic lépe než jejich příbuzní s ušima podstatně menšíma - velmi dobře je to vidět u slonů, kde slon africký má uši přibližně třikrát rozměrnější než jeho indický příbuzný. Avšak sluch obou je přibližně stejně výkonný. Jak je to možné? V tomto případě slouží boltec slona afrického nejen k usměrňování zvuku, ale také jako chladič, odvádějící z obrovského těla přebytečné teplo. Podobně i velké uši fenka nebo psa ušatého nejsou jen známkou výtečného sluchu, ale také chladiči.

Naproti tomu u mnoha živočichů boltce scházejí ne proto, že by dotyčná zvířata byla hluchá, nýbrž proto, že by jim z nějakého důvodu překážely. Například sovy mají poměrně jemný sluch, rozhodně lepší než mnozí ušatí tvorové, přesto však viditelné boltce nemají - nedejte se mýlit péřovými "oušky" na hlavě našeho výra, kalouse nebo výrečka, jsou to opravdu jen ozdoby. Skutečné soví ucho se skrývá pod okrajem závoje a při napjatém naslouchání se okolní pera zvedají, takže v poslouchání nepřekážejí. Boltce by sovám i jiným ptákům vadily při letu, narušovaly by aerodynamiku jejich těla. Podobně je tomu i u vodních živočichů, boltce scházejí jak rybám, tak obojživelníkům a vodním plazům - obojživelníci ostatně nemají ani vnější zvukovod, jejich ucho začíná bubínkem, u žab dobře viditelným za očima. Druhotně však boltce ztratili i tuleni, kytovci a lachtanům zůstaly jen nepatrné zbytečky, které už k usměrňování zvuku ani neslouží.

Těmito příklady se však nedejte zmýlit a nepovažujte boltce za nepodstatný přepych. Existuje mnoho živočichů, především mezi nočními savci, pro něž jsou boltce důležité. Některá noční zvířata se řídí převážně sluchem, přičemž naslouchají zvukům zhruba stejných kmitočtů jako lidé, s tím rozdílem, že slyší i ty nejmenší šelesty a přesně určí směr, odkud se zvuk ozývá. Jsou to zvířata, jimž jde především o vlastní bezpečnost - takové směrové "antény" mají například zajícovci, hlodavci nebo někteří noční vačnatci. Také denní býložravci mají často velice pohyblivé, kornoutovité boltce, zaměřující jako radarové antény směr zvuku.

Celá řada živočichů však nemá uši jen k naslouchání, ale také k echolokaci. To znamená, že oni sami vydávají zvuky, které se odrážejí od pevných nebo pohyblivých překážek v okolním prostoru. Analýzou ozvěny se zvíře orientuje v prostoru a zaznamenává i polohu kořisti. K dokonalosti dovedli tento systém právě létající savci, netopýři, leč podle tvářnosti boltců je možné, že podobné schopnosti mají i některé poloopice, např. komby, jejichž jemný sluch a schopnost orientace ve tmě jsou příslovečné. Netopýři však rozhodně vedou - jen se podívejte na složitost netopýřích uší, zdokonalených ještě zvláštním blanitým víčkem, kterému se říká tragus. Jeho funkce je nám ještě trochu nejasná, ale nesporné je, že napomáhá echolokaci, protože netopýři, kteří nemají tuto schopnost dokonale rozvinutou, tragus nemají.

Zvířata tedy dokázala rozvinout své sluchové schopnosti k dokonalosti. Jsou ovšem i jiná, která naopak tento důležitý smysl nechala zakrnět. Která? Například ta, která žijí v hlučném prostředí. Žáby žijící ve vodopádech se značnou hladinou zvuku (rody Liopelma a Ascaphus) ztratily bubínek i vnitřní zvukovod, jsou tedy hluché. Sluch jim musí nahradit jiné smysly. Tento příklad je poučný a varující. I lidé pracující v hlučném prostředí ztrácejí sluch. Adaptace na hluk totiž neexistuje


Další články

Albíni, bílá zvířata mají v přírodě jen malou šanci přežít.
Čaj je vzpruhou těla i potěchou smyslů.
Sovy v naší přírodě
Historie plazů - vývoj jednotlivých skupin plazů.
Javorový sirup je sladká pochoutka, kterou využívají některé recepty.
Šíření zvuku ve vodě a odlišnosti od jeho šířeni ve vzduchu.
Voda jejíž nedostatek má na některých místech planety nepříznivé následky.
Vývoj savců v třetihorách.
Niagarské vodopády jsou nejmohutnější vodopády severoamerického kontinentu.
Jackie Chan a jeho filmy, ve kterých tento herec předvádí akrobatické kousky, které berou dech.
Zvířata ve filmu si dokážou najít cestu k srdcím diváků.
Čaj Darjeeling patří k nejkvalitnějším a nejznámějším čajům na světě.
Využití odpadního tepla v architektuře při vypracování projektu budovy.

Když se řekne ucho, představí si laik většinou ušní boltec, ten ale není vždy tak důležitý, jak se zdá.

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů