Oko

Termoelektrický jev

Jean Peltier
Termoelektrický jev se také někdy nazývá Seebeck-Peltierův jev po svém objeviteli.

Už v roce 1821 si německý fyzik Thomas Johann Seebeck všiml, že když ohřeje jeden konec kovové tyčky, vzniká na ní elektrické napětí. Opačný efekt, kdy při průchodu proudu vzniká v materiálu teplotní rozdíl, objevil v roce 1834 francouzský fyzik Jean Peltier. Proto se termoelektrickému jevu také někdy říká Seebeck-Peltierův jev. Peltierův efekt je využíván v Peltierově článku, v kterém lze vhodnou kombinací materiálu vytvářet poměrně velké tepelné rozdíly. Pokud je ohřívaný materiál udržován při teplotě kolem 30 °C, může teplota ochlazovaného materiálu klesnout na -40 °C.


Další články

James Prescott Joule byl britský fyzik, po kterém je nazvána fyzikální jednotka množství energie.
Nejstarší teploměr vznikl zhruba o dvě desetiletí dříve, než se dosud předpokládalo.
Těstoviny různorodých tvarů patří mezi tradiční recepty italské kuchyně.
Německý fyzik Max Planck učinil na přelomu devatenáctého a dvacátého století objev, který přispěl k radikální proměně vědeckého myšlení.
Javorový sirup je sladká pochoutka, kterou využívají některé recepty.

Termoelektrický jev se také někdy nazývá Seebeck-Peltierův jev po svém objeviteli.

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů