Oko

Sudslavická lípa

Sudslavická lípa patří k nejstarším a nejmohutnějším lipám v Čechách.

Sudslavická lípa
Sudslavická lípa patří k nejstarším a nejmohutnějším lipám v Čechách.

Přibližně pět kilometrů od Vimperka, v Sudslavicích, začíná trasa naučné stezky Sudslavický okruh. Vede státní přírodní rezervací Opolenec a byla vybudována pracovníky státní ochrany přírody z Prachatic v roce 1977. Stezka začíná poblíž mlýna Vanických, u kterého roste jedna z nejstarších a nejmohutnějších lip v České republice. Její obvod měří dvanáct metrů, je třicet metrů vysoká a její stáří je odhadováno na šest set let. Trasa probíhá po západních svazích vrchu Opolenec na pravém břehu řeky Volyňky. Hřbet vrchu (648 m. n. m.) tvoří většinou krystalické vápence, které podmiňují krasové jevy.

V Sudslavické sluji, významné paleontologické lokalitě, byly nalezeny kosterní zbytky vyhynulé zvířeny. V rezervaci roste řada chráněných rostlin, mimo jiné i několik druhů planých orchidejí. Zbytky nedaleké dvanáctikomorové vápenky z roku 1922 připomínají těžbu vápence, který se zde dříve zpracovával na vápno. Návštěvníci, kteří naučnou stezkou procházejí, se kromě toho seznámí na některých zastávkách i s náměty zaměřenými na praktickou ochranářskou práci. Jsou zde například umístěny různé typy ptačích budek a návody, jak pečovat o ptactvo aj. Protože na některých místech se vystupuje na skály po kovových žebřících, je tato trasa vhodná pro zdatnější turisty.


Další články

Javorový sirup je pochoutka z kanadských javorů.
Tropické deštné pralesy v Kostarice
Čaj je lahodný nápoj.
Skály a skalní útvary mají nejrůznější podivná jména.
Zelené sochy vytvořené důmyslným tvarováním dřevin.
Tužka je vyráběna již několik set let.
Český král Václav IV vládl v bouřlivé době na přelomu čtrnáctého a patnáctého století.
Větrné mlýny na severu Německa
Tropický deštný prales je království stromů.
Kokosová palma je pro obyvatele tropického pásma důležitou pěstovanou rostlinou.

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů