Oko

Smaragdy z Habachtalu

Habachtal v Rakousku je jediným evropským nalezištěm, kde se těžily smaragdy v klenotnické kvalitě.

Smaragd
Smaragd je drahokamovou odrůdou berylu.

Dnes nenavštívíme ani nejstarší egyptská naleziště smaragdů, ani Indii či Ural, kde se smaragdy také nacházejí, ba ani nejbohatší smaragdové lokality v Kolumbii, odkud pochází téměř devadesát procent světové produkce smaragdů. Budeme skromnější a navštívíme ložisko, které, i když ani zdaleka nepatří mezi nejvydatnější, je jediným v Evropě, kde se smaragdy v minulosti těžily pro klenotnické účely. Míst, kde se smaragdy vyskytují, je v Evropě sice několik, například v Norsku, Bulharsku, ba i v České republice (na Písecku, Poběžovicku, u Sobotína nedaleko Šumperka), ale zdejší smaragdy se nehodí ke klenotnickému zpracování. K tomu byly využívány jen nálezy smaragdů z rakouského Habachtalu.

Smaragd

Smaragd je drahokamovou odrůdou berylu - přírodního silikátu hliníku a berylia, který se vyskytuje v žulách a žulových pegmatitech (hrubozrnná žilná hornina). Obsah několika desetin procent oxidu chromitého zbarvuje beryly sytě zeleně. Neobyčejný vzhled a velmi omezený výskyt v přírodě vytvořily ze smaragdu jeden z nejcennějších drahokamů, jehož hodnota mnohdy převyšuje i hodnotu krále drahých kamenů, diamantu.

Vysoká obliba smaragdu nemá příčinu pouze v jeho krásném vzhledu, ale i v mnoha vlastnostech, které jsou mu připisovány. Je pokládán za ochranný kámen cestovatelů, ochranu před malomocenstvím a zdroj štěstí a mladosti.

Habachtalské naleziště smaragdů

Kdy bylo habachtalské naleziště smaragdů objeveno, se přesně neví. Jisté je pouze to, že místní smaragdy zdobí například monstranci dómu v Salzburgu, pocházející z roku 1697, a že jsou zasazeny též v anglické královské a rakouské císařské koruně. Největší rozvoj těžby smaragdů zde nastal po roce 1862, kdy ložisko koupil vídeňský klenotník Samuel Goldschmid. Ten zde nechal vyrazit několik štol a postavit nevelký domek pro horníky. Zdejší smaragdy však neměly nejlepší kvalitu, protože krystaly byly značně popraskané a velkých kamenů, vhodných ke klenotnickému zpracování, bylo málo. To, stejně jako nebezpečí lavin v těchto místech, vedlo k tomu, že byla těžební činnost v roce 1913 zastavena. Po druhé světové válce byla sice na krátkou dobu obnovena, ale nálezy vhodných smaragdů byly tak vzácné, že byla těžba ukončena. Těžaře zde vystřídali sběratelé minerálů.


Další články

Smaragdy z Uralu - Ruský Ural patří k nejznámějším nalezištím smaragdů na světě.
Léčivé vlastnosti smaragdu
Český král Václav IV vládl v bouřlivé době na přelomu čtrnáctého a patnáctého století.
Smaragdová deska se zápisem traktátů egyptského boha Thovta.
Rubíny z Mogoku, který po staletí patřil k místům opředeným bájemi a legendami.
Umělé diamanty jsou průmyslově vyráběny již celé půlstoletí. Dnes již i v klenotnické kvalitě.
Křišťál je čirý křemen.

Habachtal v Rakousku je jediným evropským nalezištěm, kde se těžily smaragdy v klenotnické kvalitě. Místní smaragdy zdobí například monstranci dómu v Salzburgu, pocházející z roku 1697.

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů