Oko

Růže trnitá

Růže trnitá má větve hustě pokryté přímými a silými ostny.

Růže trnitá
Růže trnitá má větve hustě pokryté ostny.

Růže trnitá (Rosa pimpinellifolia). Tato nízká a hustá růže má větve hustě pokryté přímými a silými, kolmo odstávajícími, 4 až 8 mm dlouhými jehlicovitými i štětinovitými ostny. Květy jsou mléčně bílé, ve spodní části korunních plátků nažloutlé, vzácněji narůžovělé.

Růže trnitá je hustě větvený nízký, čtvrtmetrový až třičtvrtěmetrový keř, zřídka přerůstající výšku 1 metru. Listy se skládají z 5 až 11 malých (0,5 až 2 cm), okrouhlých, po okraji zubatých, matně zelených a občas červeně naběhlých lístků. Jednotlivé květy na stopkách 1,5 až 2,5 cm dlouhých mají kolem 4 cm v průměru. Šípky jsou kulovité, malé (do 1 cm), načervenalé až černé barvy. Květy se rozvíjejí v květnu až červnu.

Oblast rozšíření růže trnité sahá od Islandu, Britských ostrovů a evropské oblasti až do Číny. Na pobřeží Atlantiku a Severního moře roste růže trnitá na pobřežních písečných dunách. Ve vnitrozemí je to pionýrský druh skalních stanovišť, především na vápencových, nezřídka krasových terénech. V České republice je poměrně vzácným zjevem ve skalních stepích až lesostepích teplých nížinných a pahorkatinných oblastí středních Čech, jižní a střední Moravy.

Šípek v naší krajině


Další články

Růže šípková je v našich zemích nejhojněji zastoupeným druhem plané růže.
Hedvábí je nazývané královnou látek.
Britské námořní muzeum v Greenwichi.
Sopky v Antarktidě
Cookovy ostrovy jsou ráj květin a exotiky.
Písečné duny v Čechách a na Moravě
Island - ostrov gejzírů a sopek.
Špatní sousedé, ploty a zdi v různých částech světa.

V Číně byly objeveny hrobky eunuchů z doby dynastie Ming, k umělecky nejcennějším předmětům nalezeným v hrobkách patří pásy z jadeitu zdobené kresbami draků, mraků a broskví.

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů