Oko

Růže rolní

Růže rolní je u nás velmi vzácný keř s vždy bílými květy.

Růže rolní
Růže rolní je u nás velmi vzácný keř s vždy bílými květy.

Růže rolní (Rosa arvensis) rozvíjí vždy bílé jednotlivé květy na dlouhých stopkách. Je to keř nízký, poléhavý nebo i popínavý, s větvemi trnitými, s pěti- až sedmičetnými lichozpeřenými zelenými listy.

Růže rolní je keř s hladkými, vesměs zelenými větvemi, posázenými zahnutými ostny délky kolem 0,5 cm. Větve narůstají délky od několika decimetrů až do několika metrů. Listy mají ostnitý řapík s přirostlými palisty, lístky podlouhlé až okrouhlé, tenké, někdy chlupaté, nikdy však žlaznaté, 1 až 2 cm dlouhé, s jednoduchými špičatými zuby po okrajích. květní stopky jsou většinou žlaznatě chlupaté, 2 až 4 cm dlouhé. Čnělky jsou srostlé do lysého krátkého sloupečku. Plod, šípek, je malý, kulovitý, suchý. Květy se rozvíjejí začátkem léta.

Svým rozšířením je růže rolní omezena pouze na Evropu - a to její jižní a atlantickou část. Severní hranice jejího areálu probíhá východem Německa, Rakouskem a zasahuje jižní Moravu a jižní Slovensko. Udávala se od Brna, Mikulova a Uherského Hradiště, dnes již platí v ČR za vyhynulou. Je to druh mírně teplomilný, hlinitých, především vápnitých půd. Roste v podrostu stinných lesů, především bučin a lesů lužních, ale i v lesích jehličnatých a na jejich světlinách a okrajích. Na rozdíl od růže šípkové mají plody růže rolní jen nepatrný obsah vitaminů. Nicméně je vysoce ceněna jako druh využitelný při různých výsadbách.

Šípek v naší krajině


Další články

Čaj Darjeeling patří mezi kvalitní druhy indického čaje.
Růže šípková je u nás nejhojněji zastoupeným druhem plané růže.
Hedvábí - královna látek.
Vitamin C obsahují v hojné míře šípky růže šípkové.
Červená řepa obsahuje množství antioxidantů.

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů