Oko

Mpembův jev

Zmrzlina stála u objevení Mpembova jevu
Zmrzlina stála u objevení Mpembova jevu.

Za určitých podmínek se může stát, že teplejší kapalina zmrzne rychleji než studená, tento efekt je označovaný jako Mpembův jev.

Pro moderní vědu jej roku 1969 popsal tanzanský student Eraso B. Mpemba, který si již několik let předtím všiml, že zmrzlina se v mrazáku vytvoří rychleji, jestliže do něj vloží teplejší směs. Přitom se ale odkazy na rychlejší mrznutí teplé vody objevují již v pracech Aristotela, italského fyzika Giovanni Marlianiho či Roberta Bacona.

O příčinách Mpembova jevu se dodnes vedou spory a není spolehlivě vysvětlen. Pravděpodobně jde při Mpembově jevu o součinnost několika faktorů:

Vypařování - teplá voda se vypařuje rychleji než studená. V okamžiku, kdy se teplá voda ochladí na počáteční teplotu vody studené, je jí již menší množství než vody v nádobě se studenou vodou, a proto může zmrznout dříve.

Proudění - při ochlazování ve vodě vznikají proudy, které teplo lépe předávají k okraji nádoby. Tyto proudy jsou výraznější ve vodě vyšší teploty, a proto celý objem zchladí rychleji než u vody studené.

Rozpuštěné plyny - v horké vodě je obsaženo méně rozpuštěných plynů než ve vodě studené. To mění vlastnosti vody, takže se snadněji vytvoří ochlazující proudění a k ochlazení je zapotřebí menší množství energie.

Změna vlastností okolí - teplejší voda může změnit vlastnosti okolí výrazněji než voda studená. Jestliže obě nádoby stojí například na vrstvě sněhu, která špatně vede teplo, může působením horké nádoby dojít k jeho roztátí a odstranění překážky tepelné výměny.

Struktura vody - ohřátím se změmí vnitřní struktura vody, z níž se poté snadněji vytváří ledové shluky.

Mpembův jev - k jevu skutečně dochází, ale vědci se zatím neshodli, co je jeho příčinou.Další články

Islandský lišejník pukléřka islandská povzbuzuje činnost zažívacího traktu a působí protizánětlivě.
Těstoviny patří neodmyslitelně k italské kuchyni.
Abstraktní malířství a věda - abstraktní malířství může působit jako chaotická změť barevných skvrn a čar. Přesto má pevný smysl a řád.
Led zdrojem pitné vody pro žíznící obyvatele vyprahlých částí planety.
Písek zdrojem energie pro budoucnost.
Využití odpadního tepla v architektuře
Golfský proud udržuje v Evropě mírné klima.
Barevné kontaktní čočky nemusí vždy plnit jen léčebné účely.
Pamukkale Turecko s turisticky atraktivními kaskádovými jezírky.
Čaj Darjeeling se v himálajském podhůří pěstuje od poloviny 19. století.
Voda jejíž nedostatek má na některých místech planety nepříznivé následky.

Za určitých podmínek se může stát, že teplejší kapalina zmrzne rychleji než studená, tento efekt je označovaný jako Mpembův jev.

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů