Oko

Grafit a jeho využití

Grafit
Grafit, starším názvem tuha

Černé saze v komíně - uhlík. Zářivý diamant v královské koruně - uhlík. Tuha v tužce - také uhlík. V přírodě se uhlík vyskytuje nejčastěji jako plochý šesterečný krystal v destičkách, jimž odborníci říkají vločky. U nás se těží v jižních Čechách.

Ložiska grafitu, jak se přírodní nerost nazývá, vznikla v dávných geologických dobách přeměnou usazených vrstev mikroorganismů, a to především na styku horkých vyvřelin a ostatních hornin. Bylo to v době, kdy se v období starohor z pradávného moře vynořovala Šumava, Český les, Středočeská pahorkatina, Českomoravská vrchovina - tedy asi před 2500 miliony let. Vyskytuje se u nás na poměrně rozsáhlém území, ale jen málokde je nakupen v takovém množství, aby se jej vyplatilo těžit.

Již v dobách Keltů zná archeologie grafitovou keramiku. Průmyslová těžba grafitu u nás ovšem začala až v 18. století a na přelomu 19. a 20. století dosáhla svého vrcholu. V tomto období se téměř všechen vytěžený grafit vyvážel pro potřeby anglických železáren. V letech 1912 až 1938 se vytěžilo v jihočeských dolech patřících rodině Schwarzenbergů 715 000 tun grafitu.

Pro jeho vlastnosti - měkkost, snadnou opracovatelnost, elektrickou a tepelnou vodivost, žáruvzdornost a klouzavost - se grafit používá v mnoha průmyslových oborech.

Při výrobě železa a oceli slouží grafit jako přísada při tavení ušlechtilých ocelí, ale i jako mazadlo odlévacích forem a spolu se šamotem a jinými keramickými hmotami při výrobě žáruvzdorných vyzdívek vysokých pecí či speciálně tvarovaných forem. Obdobně se vymazávají i formy pro lití skla.

K tomuto použití se ovšem nehodí surový grafit, ale musí být po vytěžení zpracován. Grafit se drtí, mele, plaví a suší. Tímto postupem se získá koncentrát s obsahem 92 - 95 % uhlíku. Tyto koncentráty se užívají při slévání kovů. Koncentráty se dále zpracovávají alkalickým loužením, kyselým loužením a navíc několikanásobným mletím na mikromlýnech. Velikost částeček je po této úpravě měřitelná na mikrometry a výsledný grafit se používá pro výrobu maziv a tuh do tužek. Celkové množství grafitu potřebného pro výrobu tužek je mnohem nižší než množství grafitu pro železářský průmysl.


Další články

Albíni, bílá zvířata mají v přírodě jen malou šanci přežít.
Diamanty v Kanadě, která je dnes v jejich těžbě na třetím místě.
Raci v naší přírodě, kde žijí tři druhy.
Tužka dobývá svět.
Keltové obývali velkou část Evropy.
Koupel je pro člověka časem odpočinku i očisty těla.
Jantarová komnata a její osudy.
Mrtvé moře je slané jezero na Blízkém východě.
Umělé diamanty v klenotnické kvalitě.

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů