Oko

Vznik ropy

Ropa

Pro vznik ropy existují dvě základní teorie - anorganická a organická.

S anorganickou teorií, která je dnes považována za méně pravděpodobnou, přišel již známý ruský chemik Mendělejev. Jím předestřená možnost spočívá v reakci karbidů těžkých kovů s vodou. Zvažoval se také kosmický původ ropy či její vznik v důsledku sopečné činnosti.

Většina vědců se však dnes přiklání k teorii organické, podle které ropa vznikla z odumřelých živočichů a rostlin, žijících původně ve slaných a smíšených vodách. Mořské trávy, řasy a plankton se hromadily na dně moří, kde se bez přístupu vzduchu a působením bakterií, vysokých teplot a tlaku při procesu hnití postupně rozložily na uhlovodíky. Vzniklo tak organické bahno, zvané saropel, z něhož se postupně vytvořila ropa a také zemní plyn, který se téměř vždy nachází nad ložisky ropy. Pro tuto teorii mluví přítomnost sloučenin, které mají podobnou strukturu jako sloučeniny přítomné v mikroorganismech. V některých nalezištích ropy byly objeveny i fosilní zbytky. Původ ropy se těžko odhaluje proto, že ropa v podzemí často migrovala a dostala se tak daleko od místa svého vzniku. Při migraci horninami mohla totiž absorbovat různé další látky, jiné látky z ropy mohly během tohoto procesu naopak vytěkat.

Někteří odborníci se přiklánějí k názoru, že část ropy vznikla organicky a část anorganicky. Tím by se vysvětlila i odlišnost ropy z jednotlivých nalezišť. Různé typy ropy však mohly vzniknout také proto, že výchozí organický materiál byl jiný a lišily se i podmínky, doprovázející celý proces vzniku ropy.


Další články

Poklady nalezené na dně moří, na kterém spočívá nespočet vraků lodí.
Teorie strun objasňuje fungování vesmíru.
Kvantový počítač z bakterií, které žijí v sirných pramenech.
Způsoby měření teploty - při měření teploty se obvykle používají rtuťové nebo lihové teploměry se stupnicí ve stupních Celsia.
Tlak je fyzikální veličina.
Těžba ropy na Aljašce, pod jejíž povrchem se ukrývá množství této suroviny.
Mořské řasy jsou zdrojem potravin.
Ropa je dnes nejdůležitější energetickou surovinou.
Mrtvé moře je jezero, jehož voda má vysoký obsah soli.
Voda jejíž nedostatek má na některých místech planety nepříznivé následky.
Vánoční rostliny patří k Vánocům.
Němečtí vědci plánují naklonovat dokonalý vánoční stromek a splnit tím představy zákazníků.
Symboly kovů v záznamech alchymistů

Pro vznik ropy existují dvě základní teorie - anorganická a organická.

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů