Oko

Úhor

Úhor je nevyužitá plocha mezi poli, zahradami a jinými pozemky či stavbami. Jaké druhy živočichů a rostlin zde žijí?

Úhor mezi poli
Úhor je nevyužitá plocha mezi poli.

Úhor je zapomenutý kout, nevyužitý cípek mezi polnostmi, zanedbaná plocha omezená železniční tratí, silnicí nebo stavbami, nevábné místo, na kterém by jen málokdo hledal přírodní poklady. Přesto jsou i takovéto šedivé, bodláčím a plevelem zarostlé pozemky významnými útočišti, zejména v zemědělské krajině.

Zemědělská krajina v dnešní podobě je nehostinná pro zvěř, ptáky a dokonce i pro hmyz, s výjimkou škůdců. Rozlehlé jednotvárné monokultury neposkytují žádnému z obvyklých obyvatel našich původně pestrých a členěných zemědělských ploch dostatečný výběr potravy ani úkryt, ba ani vhodné orientační body ne. Následkem toho v polích zvířena chudne a řídne a každý kousek úhoru se pro ni stává životodárnou oázou. Právě na takových úhorech zahnízdí dnes již téměř vyhynulá koroptev, stále vzácnější skřivan polní, zalétají sem barevní stehlíci, aby si nasbírali semena bodláků a také zde najdeme mnoho krásných, z polí už vymizelých druhů hmyzu.

Úhory zarostlé pestrým společenstvem rostlin, od časného jara do pozdního podzimu plné květů, třebaže nepříliš přitažlivých, poskytují pestrý výběr potravy a také možnost úkrytu. Pokud zde rostou nějaké trnité a plodonosné keře, je zde vždy dostatek ptáků, kteří si pod jejich ochranou postaví hnízdo. Je-li půda jen trochu únosná, vybudují si zde své malé státy čmeláci, včely si tu vyhrabou chodbičky a usídlí se zde pestrá paleta mravenců, jimž nevyhovuje neustálé přeorávání půdy na polích. Na rostlinách zastihneme množství ploštic, brouků i nejrůznějších much včetně užitečných pestřenek a není zde nouze ani o motýly. Především se však zde v pozdním létě a v podzimních měsících ozývá vytrvalý cvrkot sarančí, kobylek a někde i cvrčků.

Úhory jsou stanoviště krátkodobá. Buďto se jich někdo ujme a začne je obhospodařovat, anebo se samy změní v miniaturní háječek mezi poli nebo alespoň v hustou houštinu. Úhor je součástí naší přírody, žijí v něm cenné původní druhy. Proto i kousek úhoru, který na několik málo let poskytuje útočiště původní zvířeně, stojí za ochranu.


Další články

Albíni, bílá zvířata mají ve volné přírodě jen malou šanci přežít.
Čaj je potěcha smyslů.
Naši vodní a brodiví ptáci kteří žijí na území České republiky.
Vitamin C je důležitou součástí potravy.
Bodavý hmyz patří k letním dnům.
Rakytník řešetlákový obsahuje v hojné míře vitamin C.
Křoviny na stráních a mezích se z naší krajiny poznenáhlu vytrácejí.
Mořské řasy jsou zdrojem potravy.
Rostliny a lidé a jejich společná existence.
Ptačí hnízda rozmanitých podob.
Mravenci a jejich nezvaní hosté žijící v mravenčích hnízdech.
Uránie, motýli zářivých barev
Golfský proud udržuje v Evropě příznivé podnebí.
Kobylky a saranče vytvářejí zvukovou kulisu letních luk.
Potraviny a zdravá výživa
Čmeláci žijí v nevelkých koloniích.
Voda jejíž nedostatek má v mnohých koutech naší planety nepříznivé následky.
Med vytvářejí včely z pylu lesních i lučních květin.
Poklady nalezené na dně moří
Nové tratě pro vlaky TGV
Kokosová palma je pro obyvatele tropického pásma důležitou rostlinou.

Úhor je nevyužitá plocha mezi poli, zahradami a jinými pozemky či stavbami, kterou obývá rozmanité společenstvo živočichů a rostlin, které zde žijí.

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů