Oko

Plejtváci obrovští znovu objevili svůj ztracený domov

Plejtváci obrovští znovu objevili svůj ztracený domov u břehů Aljašky a britské Kolumbie.

Plejtvák obrovský
Plejtváci obrovští znovu objevili svůj ztracený domov u břehů Aljašky a britské Kolumbie.

Největším živočichem žijícím na Zemi je s délkou až 33,5 m a hmotností dosahující 190 tun plejtvák obrovský. Lov plejtváků obrovských začal až počátkem 20. století, o to však byl intenzivnější. Ukončen byl v roce 1965 a došlo jím k rozdělení populace plejtváků na severopacifickou a jižní - podél západního pobřeží USA. Severní populace se již nikdy nevzpamatovala a zdálo se, že je její osud zpečetěn. Proto bylo překvapením, když se 15 plejtváků obrovských znovu objevilo u břehů Aljašky a britské Kolumbie. Mezi nimi byli podle pigmentových skvrn na kůži a tvaru hřbetní ploutve americko-kanadským týmem rozpoznáni čtyři jedinci, pozorovaní již předtím u břehů Kalifornie. Vědci stále přesně nedokážou říci, proč plejtváci obrovští právě nyní začínají migrovat do severních oblastí Tichého oceánu.


Další články

Těžba ropy na Aljašce a její vliv na životní prostředí.
Čaj je vzpruhou těla i potěchou smyslů.
Mořské řasy patří k asijské kuchyni.
Mrtvé moře je jezero, jehož voda má vysoký obsah soli.
Golfský proud udržuje v Evropě mírné klima.
Kuchyně v průběhu dějin a její postupný vývoj.

Pu erh charakterizuje jeho chuť.

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů