Oko

Pevnost El Mina

Pevnost El Mina
Pevnost El Mina byla prvním trvalým evropským sídlem v tropické Africe.

V roce 1482 vypravil portugalský král Jan II. jednoho ze svých nejvěrnějších důstojníků Dioga de Azambuja s flotilou dvanácti karavel s šesti sty muži, mezi nimiž byla i stovka zedníků a jiných řemeslníků, na Zlaté pobřeží, kde měli zajistit trvalou portugalskou přítomnost vybudováním pevnosti.

Azambuja vybral vhodný přístav ležící západně od Akkry v dnešní Ghaně. Místní král Kwamena Ansah byl již na portugalce zvyklý, ale pochopil, že tato flotila je něco úplně jiného, než s čím se až dosud setkával. Proběhla vyjednávání, při nichž se Kwamena Ansah od Azambuji dozvěděl, že zde chce postavit "velký dům", namítl, že by bylo nejlepší nechat vše při starém. "Přátelé, kteří se setkávají jen příležitostně, zůstávají lepšími přáteli, než kdyby byli sousedé," řekl. Azambuju však nebylo možné od jeho záměru odradit, a nadto se opíral o vojenskou sílu o velkém počtu mužů, jejíž pomocí mohl svou vůli králi vnutit, kdyby došlo k boji. Kwamena Ansah měl ostatně z obchodů s portugalci vždy zisk a nebyl důvod se domnívat, že by tomu tak nemělo být i nadále. Jedinou alternativou byl boj s obávaným soupeřem a proto posléze s vybudováním pevnosti souhlasil.

Během dvaceti dnů byla vybudována vnější zeď pevnosti. Nedlouho nato byla dokončena celá stavba. Azambuja zde zůstal více než dva a půl roku a za tuto dobu přišel kvůli nemocem o mnoho mužů, i když ztráty nebyly tak vysoké, jak očekával. Během této doby zavedl ceny a pravidla obchodu, jež se používaly ještě několik let. Když se vrátil do Portugalska, přivezl si "mnoho zlata" a na místě zanechal pevnost s trvalou posádkou šedesáti mužů.

Pevnost El Mina, nazývaná také Sao Jorge, byla prvním trvalým evropským sídlem v tropické Africe. Časem vyrostla do ještě větších a impozantnějších rozměrů a stojí na svém místě dodnes. Přebrala maurským karavanám obchod se zlatem, čímž jim způsobila značné ekonomické ztráty, a po dobu pětadvaceti let obohacovala portugalské království každoročně o 170 000 dobras zlata. Obchod s oblastí pevnosti El Mina byl v následujících letech pro Portugalsko velice důležitý.

Mohutnými vraty El Miny procházely desítky tisíc otroků na své cestě za úmornou dřinou. El Mina však nesloužila pouze jako brána pro otroky a obchodní stanice, byla též velmi potřebnou zásobovací stanicí pro lodě plující dále na jih. Stala se klíčovým bodem portugalské přítomnosti v této oblasti až do roku 1637, kdy byla dobyta Holanďany.


Další články

Islandský lišejník pukléřka islandská povzbuzuje činnost zažívacího traktu a působí protizánětlivě.
Český král Václav IV byl prvorozeným synem císaře Karla IV.
Těstoviny patří k italské kuchyni.
Stavba pevnosti Josefov která je dnes ojedinělou městskou památkovou rezervací.
Zlatý poklad z Qatny obsahoval řadu cenných předmětů.
Kuchyně v průběhu dějin - stejná omáčka mohla ve středověké kuchyni doplňovat pečeni z masa i například ryby.
Malá Pravčická brána v Českém Švýcarsku.
Mořské řasy na našich tabulích.
Jantarová komnata bývá také někdy nazývaná osmým divem světa.
Koga, loď, která změnila Evropu v době rozmachu Hansy.
Stavba pyramid pomocí draků, kteří umožnili zvedání těžkých břemen.

Jakou podobu má vlajka Portugalska.

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů