Oko

Ohrožené lesy

Ohrožené lesy ustupují činnosti člověka.

Les
Lesy ustupují činnosti člověka.

Před deseti tisíci lety bylo na Zemi mnohem více lesů než dnes. Skončila právě doba ledová, která bránila růstu lesů na velkých rozlohách Evropy, Severní Ameriky a části Sibiře. Vlhčí klima umožňovalo růst stromů i na Sahaře a v jiných oblastech dnes suchých. Zalesněné nebo alespoň křovinami porostlé byly kraje kolem Středozemního moře a husté lesy pokrývaly i Libanon, pohoří Balkánu, Atlas i další území, kde dnes stěží nalezneme nějaký strom. Nedotčeny byly obrovské rozlohy tropických pralesů v Jižní Americe, Africe i jihovýchodní Asii. I v naší vlasti pokrýval les nejméně osmdesát procent celého území - rostl všude kromě strmých skal, vysokých hor a močálů.

Člověk se tehdy pokoušel o první kroky v zemědělství a pastevectví a sotva nějak významněji ovlivňoval divokou přírodu. Ovšem dnes je situace zcela odlišná. Odlesněna je většina zemí mírného pásu, téměř tři čtvrtiny lesů v Evropě byly přeměněny v pole a pastviny. Vzaly za své lesy kolem Středozemního moře, odlesněny byly Apeniny, Pyreneje, Balkánský poloostrov, Atlas i většina pohoří Předního východu. Hlad po půdě zdecimoval kdysi bohaté pralesy Indie i jiných hustě osídlených jihoasijských zemí, těžba dřeva poškodila tropické pralesy ještě před tím, než se začal zvyšovat počet obyvatel v rozvojových zemích. A v průmyslově vyspělých zemích exhalace těžce poškodily i ty lesní porosty, které byly zachovány.

Lidstvo se, jako již mnohokrát, ocitlo na křižovatce, na které se musí rozhodnout. Buďto nalezne cesty k záchraně lesů a tím i dostatku vody, nebo přemění Zemi v planetu pouští. Plíživé nebezpečí se skrývá pod nevinným názvem ekologická krize. U nás má nenápadnou podobu početných souší v lesích dosud zelených. Ale v Africe, Jižní Americe a místy i jihovýchodní Asii již pouště postupují na široké frontě o mnoho kilometrů ročně. Lidé musejí opouštět půdu, která je živila po staletí a hledat domov jinde. Je jich však příliš mnoho, víc než krajina unese, protože spotřebují na topení a vaření každý stromek či keřík v širokém okolí a jejich dobytek nedovolí vegetaci vyrůst, dříve nebo později zničí i svůj nový domov a situace se opakuje.


Další články

Datlové - lékaři lesů
Slovenské ledové jeskyně nerozmrzají ani v nejparnějším létě.
Vlašské ořechy jsou zvláštní velmi vysokým obsahem antioxidantů v osemení - hnědé slupce jader.
Lahvové stromy rostou v Austrálii a Africe.
Havajské ostrovy jsou místem, na kterém se spojuje oheň a voda.
Proč stoupne hladina moře roztáním ledovců
Zemské tektonické desky tvoří zemský povrch.
Tropický deštný prales je domovem nepřeberného možství rostlinných i živočišných druhů.
Skály a skalní útvary v České republice.
Georges Buffon - vývojové změny v přírodě - pomalé změny a vývoj organismů.
Ovčí vlna byla ceněna v průběhu celé historie až do dnešních dnů.
Poušť Gobi v Mongolsku a Číně.
Voda jejíž nedostatek má na některých místech planety nepříznivé následky.
Planety a rostliny které jsou k nim přiřazeny.
Němečtí vědci plánují naklonovat dokonalý vánoční stromek a splnit představy zákazníků.
Jak zastavit poušť v Mauretánii.

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů