Oko

Indiánské medicínové váčky

Indiánský medicínový váček
Indiánský medicínový váček

Život Indiánů byl plný nástrah. Indiáni věřili, že je před nebezpečím mohou pomoci ochránit duchové a různé duchovní bytosti. Tito ochránci či pomocníci se Indiánům zjevovali ve snech, které si obvykle přivodili dlouhým půstem a vyčerpávajícím pochodem na vrchol hory.

Představu si můžeme utvořit například z následujícího vyprávění:

"Když se náš kmen rozhodl pohnout blíž k Prašné řece, využil jsem příležitosti a vydal se na horu Medvědího srdce pro medicínový sen. Strávil jsem tam dva dny a dvě noci, ale žádné zjevení se nedostavilo. Vrátil jsem se smutný do otcova teepee. Čtvrtou noc po návratu jsem ve snu uslyšel hlas: 'Nebyl jsi na správné hoře.'

Podruhé jsem si zvolil horu Dva valy a vylezl na její jižní vrchol. Očistil jsem se v kouři šalvěje. Za slunečního žáru jsem volal duchy, ale žádné odpovědi se mi nedostávalo. První noc i další den proběhly rovněž bez zjevení. Byl jsem již vyčerpán putováním i půstem, a tak jsem druhý den usnul krátce po setmění. Nespal jsem příliš dlouho, když jsem zaslechl své jméno. Někdo za mou hlavou promluvil: 'Poslali mě pro tebe.' Bytost mě pak zavedla k jakési chýši. Ačkoliv uvnitř nehořel žádný oheň, bylo tam světlo jako ve dne. V chýši seděly po obou stranách vchodu řady podivných bytostí. Před nimi byly zabodnuté coupové pruty s orlími pery.

'Proč jsi sem přivedl toho mladíka?' zahučely ty z jižní strany na mého průvodce. Pohlédl jsem na ně a v tu chvíli ve mně byla malá dušička. Poznal jsem, že to jsou Vichry, Zlé bouře, Hromy, Měsíc a Hvězdy, všichni daleko silnější než člověk. 'Posaď se mezi nás,' ozvalo se pojednou ze severní strany. Zjistil jsem, že to jsou skřítkové, kteří žijí v Medicínové hoře. Jejich náčelník mi podal několik nádherných orlích per: 'Jedno znamená jezdce na bílém koni. Udeříš ho a vezmeš mu luk. Druhé je jezdec na černém koni. Toho udeříš lukem a vezmeš mu štít. Pak si započítáš své coupy.'

Bouře souhlasně zahučely a náčelník řekl: 'My skřítkové tě přijímáme za syna a budeme po celý život tvými rádci a pomocníky.' Když jsem se probudil, kroužil nade mnou velký orel. Později se obě předpovědi doslova vyplnily."

Indiánské medicínové váčky

V souladu s medicínovým snem si každý bojovník obstaral medicínový váček, do kterého uložil určité předměty související s viděním. Nosil jej pak po celý život zavěšený na krku, nebo jej měl pečlivě uschovaný v teepee. Obsah váčku byl tajný a posvátný. Váčky byly z kůže rozmanitých zvířat, oblíbené byly i celé kožešiny drobnějších tvorů, např. vydří nebo kuní. Také různé společnosti měly své váčky.

Váček tzv. Tabákové společnosti kmene Vran např. obsahoval látkový balíček s kachní kůží ozdobenou stuhami, kůži z čerstvě narozené horské ovce, miniaturní bubínek, kousek mramoru, medvědí tlapu, dvě kopyta, měchýř atd. Na váčku byla zavěšena figurka bizona ozdobená bílými ornamenty a šesti přívěsky.

Do medicínových váčků se často ukládaly i korálky, mušle, části zvířat a ptáků, ale též byliny. Za mocnou medicínu se pokládal chomáč srsti bílého bizona.


Další články

Indiánská dýmka míru je název, který zavedli běloši.
Těstoviny různorodých tvarů patří mezi tradiční recepty italské kuchyně.
Původní obyvatelé Severní Ameriky jsou Indiáni a Eskymáci.
Javorový sirup je sladká pochoutka z amerického kontinentu.
Koupel je pro člověka čas odpočinku i očisty těla.
Svatý grál je kalich, který se stal součástí evropské mytologie.
Bizon americký je největší zvíře amerického kontinentu.
Petrklíč, léčivá bylina obsahuje mnohé účinné látky.
Divocí koně na ústupu
Řecký oheň byl přísně střeženým tajemstvím Byzantinců.
Asertivita v různých životních situacích.
Úprava hlavy žen v době středověku - středověkou módu určovala především šlechta.
Jelenice, kůže na indiánské oděvy
Zvířata ve filmu si dokážou najít cestu do srdcí diváků.
Jackie Chan a jeho filmy, ve kterých předvádí různé akrobatické kousky.
Čaj Darjeeling patří k nejkvalitnějším a nejznámějším čajům na světě.
Byla Betlémská hvězda supernovou?
Srdce je jedním z nejužívanějších symbolů.

V souladu s medicínovým snem si každý bojovník obstaral medicínový váček, do kterého uložil určité předměty související s viděním. Nosil jej pak po celý život zavěšený na krku, nebo jej měl pečlivě uschovaný.

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů