Oko

Beryl

Beryl je znám již dlouho, v Horním Egyptě byl těžen již před více než dvěma tisíci lety. Název tohoto nerostu pochází z řeckého výrazu berullos, pod toto označení bylo zahrnováno mnoho žlutozelených kamenů. V roce 1798 objevil francouzský chemik Vauquelin v berylu prvek, který obdržel název beryllium (beryl obsahuje 14,1 procent oxidu berylnatého).

Beryl je křemičitan beryllnato-hlinitý, který krystalizuje v šesterečné soustavě, nejčastěji v jednoduchých sloupcovitých krystalech. Má tvrdost 7,5 až 8 a skelný, trochu mastný lesk. Je typickým nerostem žulových pegmatitů, i když se vyskytuje také v hrubozrnných žulách, ve svorech a na cínovcových ložiskách. Některé krystaly berylu dosahují velkých rozměrů. Například ve státě Maine (USA) byly nalezeny až šest metrů dlouhé sloupce o průměru kolem jednoho metru.

Beryl

Kromě berylu v obecné podobě, který je využíván k získání prvku beryllia, potřebného do speciálních slitin, jsou velmi oblíbeny a ceněny i drahokamové odrůdy berylu. Nejznámější z nich je zelený smaragd, který cenou mnohdy předstihuje i diamant. Zelenou barvu smaragdu způsobuje přimíšený oxid chromitý. Nejznámější smaragdy pocházejí z Kolumbie. I když se zde dobývaly již v době Inků, přesto není ložisko Muso dodnes vyčerpáno. Další bohatá naleziště smaragdů jsou na urale a v Transvaalu v jižní Africe.

Akvamarín je hojnější, a není proto tak drahý jsko smaragd. Má světle modrou barvu, přirovnávanou k mořské vodě, proto dostal název akvamarín (aqua znamená latinsky voda a marina mořská). Bohatá naleziště akvamarínu jsou zejména v Brazílii, v bajkalské oblasti a na Urale u Murzinky. Dalšími drahokamovými odrůdami berylu jsou žlutozelený heliodor, zvaný též zlatý beryl, a poměrně vzácný růžový voroběvit neboli morganit, jehož zbarvení působí oxid cesný.

Beryly se vyskytovaly také v Čechách, a to nejen velké krystaly berylu (nacházely se v okolí Otova na Domažlicku), ale vzácně také jeho drahokamové odrůdy, jejichž nálezy pocházely z pegmatitových žil na Písecku. V minulém století byly nacházeny při těžbě draselného živce v některých jámách především akvamarin a heliodor. Zejména hlubinný lom "U obrázku" poskytl krásné ukázky těchto nerostů. Jejich sloupce nebyly příliš velké, většinou byly také jen nedokonale omezené, ale zbarvení měly velmi hezké.

A ještě jedna zajímavost, která se týká berylu, ve 14. století se z drahokamových odrůd berylu začala vybrušovat tzv. oční skla a odtud také asi pochází pozdější výraz pro brýle.


Další články

Smaragdy z Uralu, který patří k nejznámějším nalezištím smaragdů.
Čaj je potěcha smyslů.
Křišťál je čirá odrůda křemene.
Smaragdová deska
Vitamin C, okolo kterého vznikla v minulosti celá řada mýtů.
Jaspis se kterým se můžeme setkat na mnoha místech v Podkrkonoší.
Písek může být tvořen z různých materiálů, existuje i písek s drahokamy.
Diamanty v Kanadě
Svatý grál je kalich, ze kterého údajně při poslední večeři pil Ježíš Kristus.
Pitná voda z mořského dna
Historie střešní krytiny, která je stejně stará, jako stavitelství samo.
Golfský proud udržuje v Evropě mírné klima.
Smaragdy z Habachtalu, který je jediným evropským nalezištěm.
Petrovy kameny v pohoří Hrubý Jeseník.

Beryl je znám již dlouho, v Horním Egyptě byl těžen již před více než dvěma tisíci lety, je to křemičitan beryllnato-hlinitý, který krystalizuje v šesterečné soustavě.

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů