Oko

Umělecké falzifikáty

Podle odhadů Interpolu více než polovina uměleckých děl, s nimiž se obchoduje v Evropě, nejsou originály. Z hlediska finančního zisku to znamená, že trh s uměleckými padělky zaujímá na starém kontinetu druhé místo, hned za obchodem s drogami.

Cranach - Vítězná Judith
V průběhu historie se nejednou opakovaly epochy, v nichž byl svět doslova zaplaven uměleckými falzifikáty.

Od počátků dějin umění byl prodej a nákup uměleckých replik velmi prosperujícím obchodem. Již od nejstarších dob se umělci snažili s větším či menším úspěchem kopírovat velké mistry. Dělali to nejen pro peníze, které získali prodejem padělku, ale často z pouhé pýchy. Zcela běžné jsou případy falzifikátorů, kteří se dodnes snaží prosadit tak, že věrně napodobí svého oblíbeného génia, a jsou přesvědčení, že padělek neodhalí ani největší experti.

V průběhu historie se nejednou opakovaly epochy, v nichž byl svět doslova zaplaven uměleckými falzifikáty. Například ta poslední propukla po rozpadu sacialistického východního bloku. Do západní Evropy se dostaly tisíce padělaných obrazů pocházejících z palet malířů těchto zemí, které zlákal rychlý zisk.

Moderní technika odhaluje falzifikáty

Nicméně pachatelé to mají stále těžší. Umělečtí znalci ze specializovaných výzkumných center na celém světě pracují na identifikaci originálních děl (tedy i odhalování falzifikátů) a dnes již disponují nejmodernějším technologickým arzenálem, ne nepodobným tomu policejnímu. Jedním z takových center je Dörnerův ústav v Mnichově, kde týmy expertů vyvíjejí téměř detektivní úsilí při zkoumání stovek obrazů a používají k tomu i nejmodernější technické metody.

Paprsky

Někteří malíři si před započetím vlastní práce udělají uhlem na plátno skicu budoucího díla. Při takzvané reflektografii mohou experti objevit řadu zajímavostí díky tomu, že ultračervené paprsky charakteristickým způsobem odrážejí tento náčrt uhlem, který se skrývá pod vrstvami malby. Při reflektografii ultrafialovými paprsky obraz fluoreskuje, s výjimkou míst, která byla retušována. Tmavá místa na obraze tedy jasně ukazují, že nejde o originál.

Mikroskopy

Dörnerův ústav používá také optické mikroskopy na stojanech, které lze co nejvíce přiblížit ke zkoumanému obrazu a poté detailně zvětšit jednotlivé tahy štětcem. Optické mikroskopy dokáží rozšifrovat použité pigmenty, podpisy nebo dodatečně provedené úpravy. Objevují řadu pro oko neviditelných skutečností, které nejen dokážou rozhodnout, zde jde o originál, nebo falzifikát, ale často také prozradí, že malíř nedodržel původní záměry.

Rentgenové paprsky

Většina padělatelů používá k vytvoření falzifikátů stará plátna, aby jejich kopie získaly starobylou patinu. Paprsky rentgenu však pronikají několika vrstvami malby a vypovídají nejen o autentické struktuře obrazu, ale i o tajemstvích skrytých pod svrchní vrstvou malby.

V mnichovském ústavu používají při práci i jiné rafinované metody - odebírají například vzorky barev z originálních děl. Spektrografie hmot a chromatografie chemicky analyzují a určují molekulární složení pigmentů, lepidel atd. Počítač porovnává spektrum daného vzorku se vzorky odebranými z originálů, jež má uloženy ve své paměti. Rentgenové difraktometry (zařízení měřící ohyb záření) jsou přístroje, které dokáží analyzovat minerály používané v malířských barvách jako pigmenty. Elektronický mikroskop zaměřuje úhly oprýskané barvy a stanoví původ pigmentů.


Další články

Kubismus byl epizodou v dějinách malířství před první světovou válkou.
Čaj je vzpruhou těla i potěchou smyslů.
Malíři Indiánů vstupovali do neprobádaného vnitrozemí amerického kontinetu a zachycovali na svá plátna život domorodců.
Jak se zrodily peníze používané jako prostředek směny.
Replika jeskyně Altamira je věrnou kopií originálu.
Abstraktní malířství a věda - abstraktní malířství bylo významně oblivněno vědeckými objevy v oblasti vnímání, optiky a zvuku.
Dvojčata - setkání dvojčat se každoročně koná v americkém městečku Twinsburg.
Barvy ovlivňují náš život a vyvolávají nejrůznější pocity.
Jantarová komnata bývá někdy nazývaná osmým divem světa.
Asertivita v různých životních situacích.
Lidské oko má gen z medúzy - oko je jedním z mistrovských kousků přírody.
Svatý grál je kalich, který se stal součástí evropské kultury.
Čaj Darjeeling patří k nejkvalitnějším a nejznámějším čajům na světě.
Fluoroskop - boty podle rentgenu

Podle odhadů Interpolu více než polovina uměleckých děl, s nimiž se obchoduje v Evropě, jsou falzifikáty.

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů