Oko

Přeslička obrovská

Přeslička obrovská - upomínka dávných věků.

Přeslička obrovská
Přeslička obrovská zvaná také přeslička největší

V naší přírodě můžete občas narazit na rostliny, které přežily doby své slávy. Jsou to přesličky, příbuzné kapradin a plavuní, krčící se skromně na okraji pole nebo ve stínu lesních velikánů. Jediná z našich přesliček, přeslička obrovská, dosahuje trochu větších rozměrů a při troše fantazie nám může nahradit pohled do kamenouhelného pralesa. Není ovšem zdaleka tak hojná jako přeslička rolní nebo lesní. Najdete ji nejspíše ve vlhkých lesích, olšinách nebo na světlinách u potoků.


Další články

Plavuně a přesličky jsou nekvetoucí, tedy výtrusné rostliny, které pocházejí z prvohor.
Čaj - potěcha smyslů i zdraví.
Těstoviny nejrůznějších tvarů patří mezi tradiční recepty italské kuchyně.
Med sbíraný včelami.
Vitamin C
Javorový sirup z mízy kanadských javorů.
Kudzu je v přírodě Severní Ameriky invazním druhem.
Tropické deštné pralesy v Kostarice se stávají předmětem ochrany.
Historie střešní krytiny, která je stejně stará, jako stavitelství samo.
Golfský proud přispívá k mírnému klimatu Evropy.
Masožravé rostliny jsou důmyslnými pastmi lapajícími hmyz i drobné obratlovce.
Rostliny, lidé a jejich společný život.
Virová hepatitida C je odborníky nazývána tichou epidemií.

Přeslička obrovská je vzpomínka na dávné věky.

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů