Oko

Ropa

Ropa je dnes nejdůležitější energetickou surovinou. Prudký nástup černého zlata začal před sto padesáti lety na několika místech světa současně.

Ropa je černé zlato

Ropa
Ropa je strategická surovina.

Surovou ropu a asfalt dovedli lidé využívat již ve starověku. V Babylonské říši se asfaltové směsi používaly ke zpevňování cest a ropa sloužila pravděpodobně ke svícení. Odtud také pochází slovo nafta, původně naptu, což je příbuzné s označením světla nabatu. Asfalt byl používán také k utěsňování a vodovzdorným nátěrům, jiné formy ropy sloužily jako mazadla vozových čepů.

Ve středověku se ropa aplikovala často jako lék na kožní onemocnění a další neduhy. Jedním z nejstarších evropských zdrojů je alsaský Pechelbronn, kde je získávání ropy a přírodního asfaltu doloženo již v patnáctém století.

Moderní dějiny ropy však začínají až v polovině devatenáctého století spolu s masovým nástupem petrolejových lamp. Petrolej byl poprvé připraven v roce 1846 z uhlí, avšak již v roce 1954 ukázal polský lékárník Lukasiewicz možnost jeho výroby destilací ropy. Hořlavá směs uhlovodíků svítivostí vysoce předčila tradiční lampičky s velrybím tukem a její použití se rychle šířilo. Vedle ropných nalezišť vznikaly první rafinerie.

Těžba ropy

Nejdříve se k získávání surové ropy využívaly pouze povrchové vývěry. Ropa se objevovala i jako nežádoucí příměs při kopání studní nebo při čerpání solných roztoků. V oblasti Kaspického moře se tradičně získávala ze speciálních ručně kopaných studní. Začátkem devatenáctého století jich tam už bylo několik desítek. Ve čtyřicátých letech devatenáctého století byl možná právě tam proveden první ropný vrt na světě, i když je těžko určit, který z vrtů lze za první považovat. Podle různých zdrojů se o prvenství hlásí Ázerbájdžán vrtem v Kaspickém moři (1844 nebo 1848), Polsko (1854), či Kanada (1858). Ve stejnou dobu se však konaly pokusné vrty i v Německu a v USA.

Těžba ropy v Severní Americe

Na počátku kanadské ropné těžby stál výrobce vozů James Miller Williams. V roce 1858 zakoupil pozemky s povrchovými vývěry ropy nedaleko jezera Ontario. Hořlavý olej chtěl prodávat do stolních lampiček. Na další, už podzemní, zdroje ropy narazil náhodou v hloubce patnácti metrů při kopání studny. Tato sonda dala impulz k rozsáhlejší těžbě a k založení těžařské společnosti Canada Oil Company.

O rok později se o těžbu ropy pokusil na americké straně hranic Edwin Drake. Nedaleko městečka Titusville v západní Pennsylvánii objevil ropné zdroje v hloubce jednadvaceti metrů. Vzápětí propukla první ropná horečka a za patnáct měsíců těžilo v okolí ropu již pětasedmdesát ropných vrtů. Zpočátku byl ropy nadbytek a její cena byla nižší než cena sudů, v nichž se přepravovala k dalšímu zpracování. Pro nedostatek přepravních kapacit se často vozila i ve starých sudech od whisky.

Plýtvání při těžbě ropy

Ropné rafinerie se specializovaly na výrobu petroleje a ostatní ropné složky považovaly za odpad. Vypouštěly je často do volné přírody stejně jako zemní plyn, který obvykle unikal do ovzduší. Ropné vrty se zpravidla využívaly pro těžbu ropy pouze do té doby, doukud ropa sama pod tlakem prýštila na povrch. Pro další těžbu se pak hledal nový vrt.

První ropovod pro dopravu ropy

Extenzivní těžba ropy se přesto vyplácela a ropa začala brzy vynášet bohatství. Problémem byla doprava. Sudy se obvykle přivážely na nejbližší nádraží koňskými potahy. Transport byl zdlouhavý a drahý, a proto se brzy zrodil nápad na přepravu ropovodem. Budování prvních, tehdy ještě dřevěných, ropných potrubí však naráželo na odpor železničních společností. Konkurenční spory vyústily dokonce v několik sabotáží.

Obchodování ropou

Trh s ropou se utvářel v místech těžby a jeho prvním centrem byl místní hotel v již zmiňovaném ropném městečku Titusville. Raná fáze ropného boomu je neodmyslitelně spjata se jménem John D. Rockefeller. Budoucí ropný magnát si uvědomil, že k ovládnutí trhu musí v rukou soustředit všechny fáze ropné produkce. Měl k dispozici lesy, z jejichž dřeva se vyráběly sudy na přepravu ropy, vlastní cisterny, lodě a skladovací kapacity. U železničních dopravců si vynutil množstevní slevy a v roce 1870 založil společnost Standard Oil Company, která skupovala rafinerie po celých USA. Měl ropný monopol a stal se nejbohatším mužem světa. V roce 1911 americký nejvyšší soud rozhodl, že firma Standard Oil se musí rozdělit a tím uvolnit místo i dalším konkurentům.

Ropa - nové technologie

Na přelomu devatenáctého a dvacátého století vykazoval ropný trh značné přebytky. Na mnoha místech přebytečná ropa vytékala bez dalšího užitku na povrch. V roce 1901 se objevila nová bohatá ložiska ropy v Texasu. Ropný vrt Spindletop, od něhož majitelé očekávali padesát barelů denně, vyvrhoval z útrob země každých čtyřiadvacet hodin nečekaných 75 000 barelů. Během několika měsíců se tam přistěhovalo 16 000 nových obyvatel a vyrostlo 214 vrtných věží.

Zvýšení těžby pomohly i nové technologické postupy. Diamantové hlavice usnadnily pronikání do větších hloubek, nová čerpadla umožnila odběr ropy i při poklesu přirozeného tlaku v ložisku. Technika těžby se zdokonalovala, poptávka ale stagnovala. Před masovým nástupem spalovacích motorů sloužila ropa především jako zdroj petroleje do lamp a k výrobě mazadel. Po ropném boomu v Texasu se ceny ropy zhroutily a další ránu jim zasadila konkurence elektřiny. V roce 1902 svítilo v amerických domácnostech osmnáct milionů žárovek a petrolej se ke svícení používal jen v zapadlých venkovských oblastech.

Ropa a automobily

Rozvoj automobilizmu přišel pro těžeře ropy v pravý okamžik. Během krátké doby poptávka po ropě opět prudce stoupala a ropný průmysl se brzy vzpamatoval. V roce 1912 jezdilo v USA již 902 000 automobilů a v roce 1914 se poprvé prodalo více benzinu než petroleje. Benzin, který byl do té doby považován za odpadní produkt při výrobě petroleje, se stal vyhledávaným obchodním artiklem. Spalovací motory nahrazovaly parní sílu i v průmyslu a lodní dopravě.

Další ložiska ropy

Vedle amerických nalezišť ropy hrála významnou roli i další ložiska především v oblasti Kaspického moře. Tam se těžila ropa již v sedmdesátých letech devatenáctého století. Průkopníky těžby ropy v těchto ložiscích byli mimo jiné dva bratři švédského vynálezce dynamitu a zakladatele světoznámé Nobelovy ceny Alfreda Nobela. V roce 1876 založili společnost Branobel. Ludvík Nobel se zasloužil o rozvoj ropovodů a nechal postavit první ropný tanker na světě - Zoroaster.

Těžba ropy v okolí Baku měla daleko k dnešním představám o ekologické těžbě. Po navrtání silného zdroje trvalo často dlouho, než se podařilo vrt zkrotit a využívat. V jednom případě tryskal proud ropy o průměru tří metrů do výše dvanácti metrů po celé dva roky. Kolem roku 1900 pocházela polovina světové těžby ropy z ložisek v oblasti Kaspického moře.

Ropa je strategická surovina

Na scénu ale vstupovala další naleziště ropy. Konkurenční boj mezi ropnými společnostmi se vyostřoval. Ropa nacházela stále více uplatnění. V rozvíjejícím se chemickém průmyslu se stala východiskem k desítkám nových produktů. Deset procent světové těžby ropy sloužilo k výrobě barev, saponátů, umělých hmot a dalších chemických látek. Ropa se stala strategickou surovinou a světové mocnosti začaly vyhledávat její nové zdroje.

Geologové britských těžařských společností zkoumali pod záminkou archeologických vykopávek terén v Perském zálivu. Našli mohutné zdroje ropy 350 metrů pod povrchem. Tehdy ještě nikdo netušil, že největší část světových zásob ropy se ukrývá právě pod pouštním pískem Arábie. První ropa na Blízkém východě se našla v roce 1908 v centru pozdějšího íránského města Masjed Soleiman v provincii Chúzestán. V roce 1938 byla objevena naleziště v Kuvajtu a v Saúdské Arábii. Největší ropné pole všech dob Ghawar bylo objeveno v roce 1948 ve východní části Saúdské Arábie. O tři roky později tam začala těžba.

Ropa a válka

Ropa byla důležitou surovinou již během první světové války. Za druhé světové války její význam dále vzrostl. V leteckých a tankových bitvách a při přesunu armádních uskupení byl benzin klíčem k úspěchu. Pak se ropa stala prostředkem politického nátlaku v mocenských zápasech studené války. Byla i jedním z hlavních důvodů rozpoutání války v Perském zálivu v roce 1990.

Ropa pod mořem

Nejdříve se ropa těžila výhradně z pevninských nalezišť. Těžaři v Kalifornii si brzy uvědomili, že pobřežní zdroje mají určitě své pokračování i pod mořskou hladinou. V roce 1896 tam z podnětu místního obchodníka umístili těžní plošinu do moře devadesát metrů od břehu. Její úspěch inspiroval následovníky a brzy se vrtné plošiny rozšířily až do vzdálenosti čtyř set metrů od břehu.

V roce 1949 vybudovali inženýři tehdejšího Sovětského Svazu v Kaspickém moři celé ropné městečko na pilířích. Bylo pětačtyřicet kilometrů od břehu a mohlo pojmout pět tisíc obyvatel. Vedle vlastních těžních věží tam byly obytné budovy, stovky kilometrů komunikací, obchody a kulturní zařízení. Ropa se těžila z podmořských vrtů v hloubce přes tisíc metrů. V současné době jsou ložiska ropy z velké části vytěžená, areál městečka Neft Dašlari je zanedbaný a zčásti mimo provoz. Průmyslový kolos je však i dnes pro návštěvníky impozantním zážitkem a stále dodává zhruba polovinu ropné produkce Ázerbájdžánu. V roce 1999 se tam natáčely některé scény filmu Jeden svět nestačí s Jamesem Bondem.

Plovoucí ropné plošiny

Plovoucí ropná plošina

Využívání podmořských nalezišť patří dnes k běžným způsobům těžby ropy. Nejhlubší vrty jsou v Mexickém zálivu a u pobřeží Brazílie. Zpočátku byly vrtné plošiny pevně spojeny s mořským dnem, avšak ve větších hloubkách to není možné. Nastoupily proto plovoucí ropné plošiny. Znamenaly ale zvýšené bezpečnostní riziko. V roce 1979 zničil mohutný výron ropy podmořský vrt v Mexickém zálivu. Na hladinu vyteklo nejméně půl milionu tun ropy, z toho asi třetina shořela. Situaci se podařilo dostat pod kontrolu po 295 dnech. V roce 1988 zemřelo při požáru ropné plošiny Piper Alpha v Severním moři 167 mužů. Plošina byla zcela zničena, požár nad ropným ložiskem se podařilo zdolat po třech týdnech. Po této katastrofě se výrazně zpřísnila bezpečnostní opatření na podobných zařízeních.

Ropa surovina chemického průmyslu

Ropa je směs uhlovodíků zřejmě organického původu. Nejčastěji má podobu hnědé kapaliny a její barva, hustota a složení se liší podle naleziště. Obvykle se dělí na lehkou, střední a těžkou a důležitý je také obsah síry. Ropa slouží především k výrobě pohonných hmot a je základem široké palety výrobků chemického průmyslu. V rafineriích se zpracovává nejčastěji metodou frakční destilace, při níž se jednotlivé složky oddělují na základě různého bodu varu.

Budoucnost ropy

Objevení nových nalezišť ropy bylo ještě před sto padesáti lety spíše věcí náhody. Dnes mají geologové k dispozici přesné metody, především seismologická a elektromagnetická měření vlastností zemských vrstev. Problémem zůstává efektivita vlastní těžby. Běžnými metodami lze vytěžit zhruba třetinu ropy obsažené v nalezišti. Výtěžnost lze zvýšit například vtlačováním přehřáté páry do podzemního ložiska. Efektivita těžby závisí ve značné míře na vlastnostech ropy. U lehkých druhů je výtěžnost mnohem vyšší. Po otevření prvních podmořských nalezišť v Severním moři bylo možné před čtyřiceti lety vytěžit osmnáct až dvacet procent ložiska. Moderní postupy, které využívají čerpání mořské vody do vrtu pod vysokým tlakem, slibují výtěžnost přes padesát procent.

Většina nových zdrojů byla objevena v šedesátých letech dvacátého století. Od počátku osmdesátých let převyšuje těžba ropy objem nově nalezených ložisek, takže světové zásoby černého zlata neustále klesají.

V roce 2007 dosáhla celková těžba ropy téměř čtyř miliard tun, z toho téměř polovinu dodaly země sdružené v organizaci OPEC. Největšími spotřebiteli byly USA, následovala Evropská unie, Čína, Japonsko, Indie a Rusko. Spotřeba ropy bude narůstat především v souvislosti s pokračujícím průmyslovým rozvojem Číny a Indie. Zatím lze tento nárůst kompenzovat intenzifikací těžby a objevováním nových nelezišť. Ropná éra má však zřejmě svou lepší polovinu již za sebou, proto je třeba začít se ohlížet po nových zdrojích energie.


Další články

Ropovod slouží k přepravě ropy na místo zpracování.
Islandský lišejník pukléřka islandská povzbuzuje činnost zažívacího traktu a působí protizánětlivě.
Enzymy hub při zkapalňování uhlí - enzymy chorošovitých hub pomáhají při zkapalňování uhlí.
Vlašské ořechy jsou zvláštní velmi vysokým obsahem antioxidantů v osemení - hnědé slupce jader.
Zvuky moře vydávané lidskou činností ohrožují podmořský život.
Vitamin C okolo kterého existuje z minulosti celá řada mýtů.
Těžba ropy na Aljašce - v podzemí Aljašky seukrývá ropa ve značném množství, na některých místech již započala její těžba.
Javorový sirup je sladká pochoutka získávaná z kanadských javorů.
Olivový olej je lahodný nektar od břehů Středozemního moře.
Rakytník řešetlákový obsahuje v hojné míře vitamin C.
Klasické žárovky končí v zemích EU.
Tetování v historii několikrát proniklo do evropské kultury a dnes slaví návrat.
Stirlingův motor neobstál v konkurenci motorů s vnitřním spalováním, pro jejichž palivo byla výchozí surovinou ropa.
Koupel je pro člověka čas odpočinku i očisty těla.
Umělé hmoty nás provází od kojenecké láhve po urnu, v níž je uložen náš popel.
Svatý grál je legendární kalich, který se stal součástí evropské kultury.
Písek zdrojem energie v možné energetické koncepci pro budoucnost.
Jantarová komnata bývá někdy nazývaná osmým divem světa.
Pamukkale Turecko s turisticky atraktivními kaskádovými jezírky.
Mrtvé moře je jezero, jehož voda má vysoký obsah soli.
Voda jejíž nedostatek má na některých místech planety nepříznivé následky.
Ořechový olej se uplatňuje především ve studené kuchyni.
Jackie Chan a jeho filmy, ve kterých tento herec předvádí akrobatické kousky, které berou dech.
Arašídový olej je získáván z plodů podzemnice olejné, které jsou též známy pod názvy arašídy, burské oříšky nebo buráky.
Čínský porcelán ze dna moře - na tři sta padesát tisíc kusů čínského porcelánu z 18. a 19. století patřilo k nákladu lodi, která ztroskotala roku 1822 nedaleko Sumatry.
Kokosová palma je pro obyvatele tropického pásma nepostradatelnou rostlinou.

Čína se stává stále větším spotřebitelem ropy, kterou donedávna vyvážela.

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů