Oko

První hromosvod v Čechách

Kde byl na území Čech umístěn první hromosvod?

Zámek Měšice
Zámek Měšice, na kterém byl instalován první hromosvod na území Čech.

Nedaleko Kostelce nad Labem, v obci Měšice, byl vybudován v letech 1767 až 1775 pozdně barokní zámek. Tento zámek je zajímavý tím, že zde v druhé polovině 18. století působil jako vychovatel český jazykovědec a historik Josef Dobrovský, a také tím, že zde byl umístěn hromosvod Prokopa diviše, což bylo první podobné zařízení v Čechách. Jeho konstruktér Prokop Diviš (žil v letech 1696 až 1765) se zabýval pokusy s atmosférickou elektřinou především na Moravě, kde působil jako kněz. Tam také roku 1754 postavil svůj první hromosvod, který byl po dvaadvaceti letech instalován i na zámku v Měšicích.


Další články

Pustý zámek v severních Čechách.
Čaj je potěcha smyslů.
Bezpečnostní zámky dveří střeží majetek i bezpečnost.

Dračí studna je jeden z nejlepších čínských čajů.

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů