Oko

Ledové sochy

"Na sochy z kamene si časem zvykneš a mohou ti zevšednět. U soch z ledu se ti to nestane, protože nakonec roztají, a to tě donutí mít nový nápad a udělat sochu jinou."

Ledová socha
Ledový kočár

I takto je možné nahlížet na umění, které má život skutečně jepičí a o jehož délce rozhoduje počasí. Viktor Černyšev, autor úvodního výroku, se každoročně snaží přilákat do ruského hlavního města sochaře, kterým učarovalo vytváření soch z ledu.

Soutěž se už v Moskvě konala na různých místech včetně Puškinova náměstí. Letos se sochaři ze sedmi zemí sešli v parku Gorkého, aby průzračně jiskřící zmrzlou vodu v podobě osmdesátikilogramových kvádrů ledu proměnili v nejrůznější ledové sochy.

Tradice ledových soch

Zimy jsou v Rusku pověstné, což se odráží v každodenním životě, ale také v lidových tradicích, zvycích a umění. Proto i led je běžnou součástí života Rusů - včetně dějinných a historických událostí. Bitva, v níž roku 1242 porazilo novgorodské vojsko v čele s knížetem Alexandrem Něvským šiky řádu německých rytířů na zamrzlé hladině Čudského jezera, je známa jako bitva ledová. Ledová cesta (přes zamrzlé Ladožské jezero) spojovala v zimních měsících druhé světové války obklíčený Leningrad (dnešní Sankt Peterburg) se zázemím. Jako kratochvíle se stavěly ledové zámky i za časů careven Kateřiny II. a Alžběty I. Petrovny. Ledové zdi prý byly rovněž svědky svateb. Petr I. v době svého dětství dobýval ledové pevnosti a nakonec i v ruských pohádkách jsou ledové chaloupky.

Ledové sochy a počasí

Přelom tisíciletí zastihl počasí v Moskvě s teplotami okolo nuly, což nejsou pro vytváření ledových soch a pro jejich uchování nejpříznivější podmínky. A tak museli organizátoři mezinárodní soutěže o nejhezčí ledovou sochu přivézt do obřích lednic v ruském hlavním městě o něco větší zásobu ledových kvádrů. Jeden kus asi osmdesát kilogramů. Na ploše v Gorkého parku z nich dvoučlenné týmy vytvářely nejrůznější sochy.

"Led je vděčný materiál, ve kterém se myšlenka může realizovat mnohem rychleji než v kameni," tvrdí Tagir Subchankulov, člen dvojice, která zastupuje domácí moskevské sochaře. Z ledu sochá sfingu, ale prozrazuje, že bude jiná než obvykle. Bude mít tělo ženy a hlavu lva - tedy opačně než mají sfingy z období starověku. Zima prý rukám nevadí. Když led promočí rukavice, tak se prostě vymění.

Nástroje mají všichni podobné, ale roztodivnější, než jaké používají klasičtí sochaři. Dláta a kladívka jsou stejná, ale ledové kusy se nahrubo opracovávají motorovými pilami. Do výbavy ledových sochařů patří brusky, vrtačky i prapodivná hladítka, na první pohled shodná s nářadím zedníků. Aby bylo možné led zarovnat, je do hladítka našroubováno snad čtyřicet šroubů. Dohlazování zajistí například i žehlička. Tam, kde se kus díla uloupne, je to lehčí než s kamenem. Pomůže plastová lahev s vodou a malé lešení. Také spoje mezi kvádry se namočí jemným proudem vody z lahve a nechají se prostě zmrznout.

Krása ledových soch

"Socha je socha, ať už je z jakohokoli materiálu. Umění se pozná," říká Anatolij Malich z Krasnojarska, který je na tom lépe než jeho soupeři z Moskvy, Německa a většiny dalších zemí Evropy. U nich na Sibiři jsou mrazy už od listopadu a v době moskevské sochařské ledové soutěže, která se potýkala s oblevou, bylo na Sibiři -45 °C. Anatolij ví, co ledová socha potřebuje. Svědčí o tom i jeho vítězství v soutěžích v sochání z ledu, které se konaly v Permu, Moskvě i na Aljašce. Tvrdí, že totéž, co lidé jižních krajů dokáží z písku, u nich na východní Sibiři dovedou vytvořit z ledu. Ledovým uměním se tam zabývají i ženy. Člen Svazu ruských umělců, další profesionální sochař Chanif Chabibrachmanuv z moskevského týmu, si pochvaluje, že led je možné doplnit světly, což dodá studeným křišťálovým kompozicím novou kvalitu. Kámen je podle jeho názoru hluchý, byť socha z něj přetrvá věky. Ledové umění nechává v divákovi zvláštní dojem, i když začne tát.

Pomíjivé ledové sochy

Stejně pomíjivé jako soutěžní sochy jsou práce z ledu, které sochaři vytvářejí na objednávku pro hotely, reklamní účely i jiné příležitosti. Ovoce, kaviár, ryby a jiné dary moře se v ledových nádobách dobře vyjímají a jsou populární v Rusku i jinde ve světě. V Londýně prosperuje firma, která zásobuje párty umělců i politiků ledovým nádobím či stojany na alkohol, které ho zároveň chladí.

Ledové plastiky už moskevští sochaři vytvářeli i na stůl pěvecké hvězdy Ally Pugačovové, zakázku měli z Kremlu i rezidencí ruské vlády, z hotelu Metropol i jiných. Pro naftaře vytvářela jedna skupina ledovou těžní věž, která sloužila jako stojan pro lahve s vodkou.

Exkluzivním dílem byl moskevský chrám Vasilije Blaženého. Třímetrová ledová stavba se rodila tři týdny, a nakonec vydržela při setkání starostů hlavních světových metropolí jen dvě hodiny. Bylo to totiž v červenci. Nejvíce prý křehký ledový chrám obdivovali návštěvníci z Afriky.


Další články

Islandský lišejník pukléřka islandská povzbuzuje činnost zažívacího traktu a působí protizánětlivě.
Zelené sochy zdobí parky i zahrady.
Slovenské ledové jeskyně nabízejí i v létě pohled na ledové krápníky.
Těstoviny různorodých tvarů patří mezi pokrmy rozšířené po celém světě.
Antarktida je zaledněný kontinent.
Abstraktní umění vyjadřuje osobní malířův pohled.
Zemské tektonické desky tvoří zemský povrch.
První předpověď počasí
Skalní města jsou dílem sil přírody.
Sankt Peterburg na severu Ruska.
Ovčí vlna poskytuje hřejivé vlákno.
Jantarová komnata bývá někdy nazývaná osmým divem světa.
Carevna Kateřina Veliká v čele Ruska a pohled na ni.
Central Park New York vytváří zelené plíce města.
Ženy a peníze
Krása a její projevy.
Písek je jedním z nejrozšířenějších materiálů.
Voda jejíž nedostatek má na některých místech planety nepříznivé následky.
Umění komunikace mezi lidmi
Ledová houba v Antarktidě.
Nejvyšší socha Buddhy stojí v indické Bódhgaji.
Vikingové se usadili na mnoha místech Evropy.
ing. Pavel Pavel naučil sochy moai chodit
Datlovka vrtavá proráží kámen pomocí kyseliny.

Umění

Velká Sfinga je socha před pyramidami v Gíze.

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů