Oko

Darwin a kreacionisté

Darwinovy myšlenky provázejí ostré spory již od okamžiku, kdy byly zveřejněny. Nikde na světě zřejmě není soustředěno tolik odpůrců evoluční teorie jako v Kansasu. Je zde považována za tak nebezpečnou, že se v některých školách nesmí vyučovat.

Darwin a kreacionisté
Darwinovy myšlenky provázejí ostré spory již od okamžiku, kdy byly zveřejněny. Neshody trvají od roku 1859, kdy Darwin vydal svou práci O vzniku druhů přírodním výběrem.

Stát Kansas je pozoruhodný z mnoha důvodů. Jeho rozloha je srovnatelná s Řeckem, ale počet obyvatel jen o málo převyšuje evropská velkoměsta. Žijí zde obyvatelé, kterým se trochu hanlivě říká wasp (White Anglo-Saxon Protestant, tedy protestant anglosaského původu). Ke Kansasu však patří ještě jeden pojem spojený s křesťanskou vírou. Jde o fundamentalismus, jehož vliv na veřejný a politický život je nezanedbatelný.

Víra od základů

Neshody mezi protestantismem a biologií trvají od roku 1859, kdy Darwin vydal svou práci O vzniku druhů přírodním výběrem. První kniha Bible, Genesis, se stala pouhou alegorií. V roce 1910 vydala skupina evangelíků sérii spisů, podle jejichž názvu (fundamentes - základy) se skupiny věřících začaly označovat jako fundamentalisté. Brzy se spojili a dosáhli zákazu šíření Darwinova učení v mnoha amerických státech. V roce 1925 byl odsouzen mladý profesor John Scope za to, že ve svých vyučovacích hodinách seznamoval žáky s evoluční teorií. Jeho proces vyvolal celonárodní spory. Až v roce 1968 prohlásil Nejvyšší soudní dvůr zákony o zákazu výuky evoluční teorie za protiústavní. Fundamentalisté se však nevzdali a prosadili, aby se v Arkansasu a Louisianě vedle darwinistické teorie vyučoval ve školách i kreacionistický pohled.

Kreacionisté a zakázaný Darwin

V srpnu roku 1999 rozhodl výbor pro vzdělání státu Kansas, že Darwinova evoluční teorie nebude tvořit součást učiva středních škol. Proč právě evoluce? Z mnoha důvodů. Odporuje například učení, které říká, že Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, takzvaný kreacionismus (creatio je latinský výraz pro stvoření).

Kansaští protestanti se však nespokojují s obranou učení o božím stvoření, ale přecházejí i do útoku. Tom Willis, jeden z bojovníků proti evoluční teorii, říká, že veřejné školy dětem vymývají mozky. Kreacionisté uznávají nanejvýš změny uvnitř druhů. Darwinismus, který je podle jejich názoru pouhou domněnkou, se prý předkládá jako pravda podložená fakty. Podobně smýšlejí i lidé, kteří odmítají makroevoluci a vazby mezi jednotlivými živočišnými druhy, teorii velkého třesku nebo metodu určování stáří pomocí uhlíku 14C. Slovo evoluce bývá proto pro jistotu nahrazováno pojmem adaptace, a to i ve zcela jiných souvislostech.

Darwin a bohabojná Amerika

Obyvatelé Kansasu zdaleka nejsou ve Spojených státech výjimkou. Podle průzkumu, který uskutečnila nadace T. B. Fordhama, se v devatenácti amerických státech darwinismu nevěnuje ve školách dostatečná pozornost. Termín evoluce je zřejmě i zde vnímán jako provokující, proto se v některých školách nahrazuje pojmem změny v průběhu času.

Ultrakonzervativní kruhy mají i své politické představitele, jejichž úkolem je poukazovat na nedostatky Darwinovy teorie a vytvářet prostředí, v němž by mohli snáze prosadit vlastní názory. Vznikají oblastní sdružení, existují stovky internetových stránek, pořádají se přednášky, při kterých se používají knihy kreacionisticky orientovaných badatelů. Zdaleka přitom nejde o myšlenky, za nimiž by stálo několik neústupných výjimek. Ve Spojených státech, které udávají tempo rozvoje nových technologií, je 44 procent lidí přesvědčeno, že člověka stvořil Bůh, a to před pouhými deseti tisíci lety.

Hovoříme-li o sporech, nelze si představovat zanícené spory a planoucí vášně na obou stranách bitevního pole. Jsou-li někteří kazatelé kreacionismu nekompromisní, u mnoha obhájců evoluce je postoj k darwinismu mnohem méně citový. Darwinova teorie nedokáže vysvětlit všechny přírodní jevy. Vědeckým světem je dnes přijímána především proto, že se shoduje s posledními poznatky z oblasti biologie, k nimž patří například struktura lidské DNA. Je však jen teorií, která může být v budoucnu kdykoli přehodnocena.

Kreacionisté a jejich vliv na politiku

Proč se vlastně vedou tak urputné spory o teorii, která se jen málo dotýká běžného života? Věřící jsou přesvědčeni, že je to útok na morálku. Domnívají se, že evoluce popírá všechny tradiční hodnoty, s nimiž do Ameriky připluli angličtí puritáni. Má-li Darwin pravdu, jsme všichni zvířata, tvrdí, a všechno je potom dovoleno - zločiny, smilstvo, znásilnění nebo vyvražďování celých národů.

Tyto názory mají samozřejmě vliv na společenský život. Důsledkem sekularizace amerického školství je rostoucí počet církevních domácích škol (Home Schools). Spory mezi oběma tábory se odrážejí i uvnitř kansaské Republikánské strany, která je rozdělena na radikální a umírněné křídlo. Během voleb, pro které je typická nízká účast obyvatel, velice záleží na tom, kolik příznivců obou táborů bude hlasovat. Budoucí politický vývoj v Kansasu lze jen stěží odhadnout. Darwinovi odpůrci však mají v jedné věci jasno: Darwin je mrtev, zatímco Bůh je zde - a bude i nadále.


Další články

Jak lidský mozek vnímá hudbu
Čaj zchladí i zahřeje.
Evoluce oka - dokonalosti zrakového orgánu se ve svém Původu druhů obdivoval i zakladatel evoluční teorie Charles Darwin.
Havajské ostrovy jsou místem, kde se spojuje oheň a voda.
Zemské tektonické desky tvoří zemský povrch.
Mrtvé moře je jezero, jehož voda má vysoký obsah soli.
Pamukkale Turecko s turisticky atraktivními kaskádovými jezírky.
Vikingové se usadili na mnoha místech Evropy.
Čaj Darjeeling se v himálajském podhůří pěstuje od poloviny 19. století.
Indiánské obrazy z písku jsou součástí tradiční indiánské kultury.

Proč se vlastně vedou tak urputné spory o teorii, která se jen málo dotýká běžného života? Věřící jsou přesvědčeni, že je útokem na morálku. Domnívají se, že evoluce popírá tradiční hodnoty, s nimiž do Ameriky připluli angličtí puritáni.

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů