Oko

Chalicotheria

Chalicotheria byla skupinou třetihorních lichokopytníků, která žila i na území České republiky.

Chalicotherium
Chalicotherium

Chalicotheria byla velice pitoreskní skupinou lichokopytníků, na počátku blízká prakoníkům typu Eohippus. Brzy však našla zvláštní cestu vývoje bez konkurence. Nevytvořila formy lehké ani těžké, ba dokonce ani ne formy s kopyty. Původní kopýtka se přeměnila ve velké tupé drápy, podobné drápům dnešních mravenečníků. Chalicotheria nikdy netvořila stáda. Jednotlivé kusy nebo samice s mláďaty se potulovaly savanou či kolem jezer a vodních toků a mohutnými drápy vyhrabávaly podzemní části rostlin, jimiž se živily. Chalicotheria pronikla i na naše území a jejich pozůstatky byly nalezeny na jižní Moravě u Mikulova. Nástup studených stepí na začátku čtvrtohor chalicotheria nepřežila, nedokázala se přizpůsobit.


Další články

Nosorožci patří k ohroženým zvířatům.
Pikermská třetihorní step v dnešní řecké Attice.
Javorový sirup je sladká pochoutka z javorové mízy.
Albíni, bílá zvířata
Titanotéria obývala v době třetihor Severní Ameriku.
Masožravé rostliny a jejich jednotlivé druhy.
Lidská ruka je obratným nástrojem.
Více než dvě strany ve Spojených státech
Jelenice, kůže na indiánské oděvy, jejíž nejkvalitnější druhy jsou získávány z kůže jelence viržinského.
Původní obyvatelé Severní Ameriky - Indiáni a Eskymáci.
Lovci jeskynních medvědů byli před sedmdesáti tisíci lety obyvateli Dračí jeskyně v dnešním Rakousku.
Vývoj nosorožců v období třetihor a čtvrtohor.

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů