Oko

Banky a bankovní systém

Historie bank a bankovního systému.

Banka
Kdy a kde se vlastně objevily první banky?

Kdy a kde se vlastně objevily první banky, které dnes hrají tak důležitou roli ve světové ekonomice? Jejich historie je velmi dlouhá. Za první bankéře lze podle některých historiků považovat rodinu Egibi v Babylonu už v sedmém století před naším letopočtem. Podle jiných byl prvním bankéřem Pasion, aténský současník Sokrata na začátku čtvrtého století př. n. l. V prvním století před naším letopočtem už Egypťané prokazatelně užívali šeky.

V antickém Římě měli lichváři své stánky na uzavřených nádvořích zvaných macella a obchody provozovali za pultem zvaným bancu. Od toho se údajně odvozuje dnešní název banka, i když řada historiků tento název spojuje až s renesancí. Italští, především florentští, bankéři v té době provozovali své obchody zásadně za stoly banco potaženými zelenou látkou. Ke středověké a renesanční Evropě už banky a poměrně rozvinutý bankovní systém nerozlučně patřily. V Janově, který provozoval čilý obchod ve Středomoří se ve dvanáctém století zrodily základy bank, bankovního systému a bankovnictví. Objevené janovské dokumenty z dvanáctého století popisují podrobně bankovní operace, jejichž charakter v podstatě přetrval dodnes. První dokument o janovském bankovnictví pochází z ledna 1150. Začátkem patnáctého století byly už janovské bankovní transakce tak složité, že v roce 1406 založila městská rada soukromou banku, která měla konsolidovat a spravovat dluhy města, a dala jí název Banka svatého Jiří. V roce 1472 vznikla další italská banka v Monte dei Paschi v Sieně, která poskytovala půjčky za lepších podmínek, než nabízeli tehdejší lichváři, a v té době také vzniká první španělská banka v Barceloně.


Další články

Inflace a starověký Babylon - cenové výkyvy a inflace nejsou jen průvodními znaky moderní ekonomiky.
Městské hradby španělského města Avila, které pocházejí z roku 1090.
Jantarová komnata bývá někdy nazývaná osmým divem světa.
Jak se zrodily peníze - historie peněz sahá až do doby kamenné. Už tehdy existovala směna, platilo se šperky, oblečením, ale také tkaninami, kovy a dobytkem.
Asertivita v různých životních situacích.
Symboly kovů v záznamech alchymistů, kteří byli předchůdci dnešních chemiků.
Krém z doby starého Říma byl objeven v londýnské čtvrti Southwark.

Kódy bank pro český platební styk.

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů